Meddalwedd Cronfeydd Data

Trosolwg o’r Cwrs

Dyma’r gallu i ddefnyddio cymhwysiad meddalwedd sydd wedi’i gynllunio i drefnu a storio gwybodaeth strwythuredig a chynhyrchu adroddiadau gan ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau cronfeydd data e.e. tablau, ffurflenni, ymholiadau a defnyddio’r offeryn cynhyrchu adroddiadau.

Ychwanegwyd Tachwedd 2018

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Detailed Course Information

Where and when can I study?

Start Date: Wed 9 Dec 2020 | Course Code: C2U068 ETC | Cost: £40/£0

Level 2   Wed   6.30-9pm   5 weeks   Hill House  

Enrol on this course