Meddalwedd Cronfeydd Data

Trosolwg o’r Cwrs

Dyma’r gallu i ddefnyddio cymhwysiad meddalwedd sydd wedi’i gynllunio i drefnu a storio gwybodaeth strwythuredig a chynhyrchu adroddiadau gan ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau cronfeydd data e.e. tablau, ffurflenni, ymholiadau a defnyddio’r offeryn cynhyrchu adroddiadau.

Ychwanegwyd Tachwedd 2018

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.