PEO Diploma mewn Gosodiadau Trydanol

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r holl unedau canlynol yn orfodol:
• Uned 1: Gweithio’n Ddiogel mewn Amgylchedd Peirianneg
• Uned 2: Gweithio’n Effeithiol ac Effeithlon mewn Peirianneg
• Uned 3: Defnyddio a Chyfleu Gwybodaeth Dechnegol
• Uned 32: Cynhyrchu Lluniadau Peirianneg Drydanol gan Ddefnyddio System CAD
• Uned 33: Gwifro a Phrofi Offer a Chylchedau Trydanol
• Uned 34: Ffurfio a Chydosod Amgaead Ceblau Trydanol a Systemau Cymorth

Gofynion Mynediad

Nid oes angen cymwysterau ffurfiol ond byddai sgiliau llythrennedd, rhifedd a TG da yn fanteisiol.

Dull Addysgu’r Cwrs

Asesir y cwrs drwy gasglu portffolio o dystiolaeth sy’n cynnwys cwestiynau gwybodaeth sylfaenol ac arsylwadau gweithgareddau ymarferol.

Cyfleoedd Dilyniant

Mae’r cwrs yn rhoi cymhwyster sylfaen i chi yn ogystal â phrofiad ymarferol cyn symud ymlaen i gymhwyster uwch yn y diwydiant trydanol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen Offer Gwarchod Personol, h.y. esgidiau ac oferôls, a chyfrifiannell wyddonol a llyfrau cwrs perthnasol.

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Detailed course information

Where and when can I study?

Start Date: Thu 22 Sep 2022 | Course Code: N2ND287 PT1D | Cost: £TBC

Level 2   Thursday   9am - 6pm   34 weeks   Tycoch