Perffeithio’ch Ffoilio

Trosolwg o’r Cwrs

Bwriedir y cwrs hwn ar gyfer y rhai a hoffai wella neu hogi eu technegau ffoilio.

Cewch Dystysgrif Coleg Gŵyr Abertawe ar ôl cwblhau’r cwrs.

Ychwanegwyd Mehefin 2020

Gofynion Mynediad

Profiad blaenorol neu’r cymhwyster Lefel 2 mewn trin gwallt.

Bydd rhaid i’r myfyriwr ddod â’i offer a’i gyfarpar trin gwallt sylfaenol ei hun e.e. cribau a chlipiau rhannu.

Byddwn ni’n darparu’r pennau ymarfer a’r ffoil.

Dull Addysgu’r Cwrs

Bydd y cwrs yn cynnwys arddangosiadau a chyfraniad ymarferol ar ben ymarfer.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd ffi o £5 am ddefnyddiau traul.

Lleoliad(au):
Broadway Hair and Beauty Centre, Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Detailed Course Information

Where and when can I study?

Start Date: Mon 15 Mar 2021 | Course Code: ZA1509 CR2 | Cost: £55

Level -   Mon   9.30am-4pm   1 day   Tycoch  

Enrol on this course