Pobi a Phwdinau

Trosolwg o’r Cwrs

Bob wythnos, meistrolwch y grefft o baratoi a choginio amrywiaeth o deisennau, teisennau crwst a phwdinau.

Gofynion Mynediad

Mae’r cwrs hwn yn addas i ddechreuwyr neu’r rhai a hoffai ddatblygu eu gwybodaeth o goginio.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir yn bennaf yn yr ystafell ddosbarth, gyda gweithgareddau ymarferol. Oherwydd natur analwedigaethol y cwrs, ni chwblheir unrhyw asesiadau ffurfiol.

Cyfleoedd Dilyniant

Dosbarthiadau coginio pellach (anachrededig).

Gwybodaeth Ychwanegol

Cewch restr lawn o gynnwys y cwrs ynghyd â ryseitiau fel rhan o’r wers gyntaf, ac yn ystod y wers honno byddwch hefyd yn cael rhaglen sefydlu’r coleg, briff iechyd a diogelwch ac arddangosiad ymarferol gan diwtor y cwrs. 

Gwybodaeth hanfodol - bydd gofyn i chi ddarparu’r canlynol

  • Yr holl gynhwysion (tua £10 yr wythnos)
  • Dillad gwarchod (cot neu ffedog wen a het neu rwyd wallt)

Hylendid a diogelwch:

  • Ni chaniateir gemwaith yn y gegin
  • Rhaid clymu gwallt hir yn ôl a’i roi mewn rhwyd wallt
  • Ni chaniateir ewinedd gel na farnais ewinedd. 
  •  Rhaid gwisgo esgidiau gwastad, caeedig, di-lithr
Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.