Profi Dyfeisiau Cludadwy (Profion PAT)

Trosolwg o’r Cwrs

Bwriedir y cwrs hwn i reolwyr, peirianwyr, technegwyr, unigolion penodedig neu bobl sy’n ymwneud ag agweddau iechyd a diogelwch offer trydanol. Mae’r cwrs yn seiliedig ar God Ymarfer IEE ar gyfer archwilio a phrofi offer trydanol mewn swydd ac mae’n cwmpasu’r gyfraith a chwmpas deddfwriaeth ar gyfer profi offer trydanol.

Mae’r cwrs yn ymdrin â theori ac ymarfer profi offer cludadwy (PAT) a rheoli offer trydanol sy’n arwain at arholiadau City & Guilds 2377.

Mae’r cwrs tridiau hwn yn cynnwys popeth sy’n angenrheidiol i gyflawni ardystiad City & Guilds yn llwyddiannus gan roi modd i chi reoli a chynnal profion offer cludadwy.

Ychwanegwyd Hydref 2020

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol ar gyfer ymgeiswyr sy’n dilyn y cymhwyster hwn. Fodd bynnag, rydym yn cynghori bod gennych sylfaen dda mewn offer trydanol.

Disgwylir y bydd gan ymgeiswyr wybodaeth sylfaenol am wyddor drydanol ac yn gallu defnyddio Deddf Ohm a chyfrifiadau sylfaenol, er bod y meysydd hyn yn cael eu hastudio i raddau ar y cwrs.

Dull Addysgu’r Cwrs

Mae’r cynnwys yn gyfuniad o weithgareddau damcaniaethol ac ymarferol gydag asesiadau ar-lein ar y diwrnod olaf.

Mae dau arholiad dewis lluosog:

  • City & Guilds 2377 –32 Tystysgrif Cymhwysedd ar gyfer Rheoli Offer Trydanol
  • City & Guilds 2377 –22 Tystysgrif Cymhwysedd ar gyfer Archwilio a Phrofi Offer Trydanol.

Cyfleoedd Dilyniant

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen copi o Code of Practice for In-service Inspection and Testing (4ydd Argraffiad) ar fyfyrwyr.

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Detailed Course Information

Where and when can I study?

Start Date: Mon 14 Dec 2020 | Course Code: CC219 ST | Cost: £250

Level 3   Mon-Wed   8.30am-5pm   1 week   Hill House  

Enrol on this course

Start Date: Mon 7 Jun 2021 | Course Code: CC219 ST2 | Cost: £250

Level 3   Mon-Wed   8.30am-5pm   1 week   Hill House  

Enrol on this course