Sgiliau a Strategaethau Cwnsela

Trosolwg o’r Cwrs: 

Mae’r uned yn rhoi modd i’r dysgwr ddeall amrywiaeth o strategaethau helpu, sgiliau a rhinweddau cwnsela dymunol a’u datblygiad, a sut i ddefnyddio strategaethau gwahanol yn ôl y lleoliadau.

Ychwanegwyd Medi 2018

Dull Addysgu’r Cwrs: 

Bydd y dysgwr yn:

  • Gwybod am y strategaethau helpu gwahanol
  • Gwybod am gyfrifoldebau, sgiliau ac agweddau cwnselwyr
  • Gallu defnyddio sgiliau holi a gwrando
  • Deall y defnydd o gwnsela mewn lleoliadau gwahanol.

Asesir y cwrs trwy chwarae rôl/efelychu

Ychwanegwyd Medi 2018

Lleoliad(au): 
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg: 
No

Detailed course information

Where and when can I study?

Start Date: Wed 26 Apr 2023 | Course Code: VA062 ETC3 | Cost: £50

Level 1   Wednesday   6 - 8pm   5 weeks   Tycoch