Sgiliau Codio Uwch

Trosolwg o’r Cwrs

Byddwch chi’n dysgu technegau uwch wrth ysgrifennu cymwysiadau meddalwedd (gan ddefnyddio iaith raglennu fodern C#, java). Bydd gan y myfyriwr nodweddiadol ddealltwriaeth uwch o sut i weithredu meddalwedd gan ddefnyddio rhaglennu a yrrir gan ddigwyddiadau, bydd yn gallu mireinio rhaglen a yrrir gan ddigwyddiad i wella ansawdd a gallu profi gweithrediad a yrrir gan ddigwyddiad.

Sylwch: Mae’r cwrs hwn yn dilyn y cwrs Creu Rhaglen Gyfrifiadurol a Yrrir gan Ddigwyddiad Lefel 2

Ychwanegwyd Awst 2018

Gofynion Mynediad

Agored - Creu Rhaglen Gyfrifiadurol a Yrrir gan Ddigwyddiad Lefel 2.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs hwn am dair awr yr wythnos dros 15 wythnos. Mae'r asesu'n cynnwys portffolio o waith.

Cyfleoedd Dilyniant

Agored - Creu Cymhwysiad a Yrrir gan Ddata Lefel 4

Gwybodaeth Ychwanegol

Dylai myfyrwyr fod â dyfais storio addas ar gyfer eu gwaith. Yn ogystal, bydd angen i fyfyrwyr lawrlwytho Visual Studio 2017 Community Edition (rhad ac am ddim).

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Gwybodaeth Fanwl am y Cwrs

Ble a phryd y gallaf astudio?

Start Date: Mon 31 Jan 2022 | Course Code: C3U1784 ETA | Cost: £95

Level 3   Mon   5.30-9pm   13 weeks   Tycoch  

Enrol on this course