Sgiliau Golygu Digidol ar gyfer Ffotograffiaeth a’r Cyfryngau Cymdeithasol 1

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd y cwrs rhagarweiniol hwn i olygu delweddau digidol yn eich annog i archwilio meddalwedd i olygu a thrin delweddau i’w defnyddio fel ffotograffiaeth a/neu ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol. P’un ai ar gyfer busnes ar-lein, eich platfform cyfryngau cymdeithasol eich hun neu er pleser yn unig byddwch yn ennill sgiliau gwerthfawr i gefnogi’ch anghenion.

Ychwanegwyd Mehefin 2020

Gofynion Mynediad

Nid oes angen unrhyw sgiliau na phrofiad blaenorol gan mai cwrs rhagarweiniol yw hwn.

Dull Addysgu’r Cwrs

Byddwch yn astudio’r cwrs hwn yn y gweithdy/stiwdio. Addysgir y cwrs drwy amrywiaeth o weithdai ymarferol, 3 awr yr wythnos dros 10 wythnos ac mae’n cynnwys asesiadau parhaus.

Cyfleoedd Dilyniant

Mae sawl cyfle gan gynnwys cyrsiau rhan-amser eraill, Celf a Dylunio Lefel 2, Celf a Dylunio Lefel 3, neu’r cwrs Diploma Sylfaen Celf a Dylunio.

Lleoliad(au):
Llwyn y Bryn
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Detailed Course Information

Where and when can I study?

Start Date: Thu 15 Apr 2021 | Course Code: VA1770 ELD2 | Cost: £50

Level 1   Thu   5.30-8.30pm   10 weeks   Llwyn y Bryn  

Enrol on this course