Golygu Digidol

Rhan-amser
Lefel 1
AGORED
Llwyn y Bryn
Ymgeisiwch nawr

Trosolwg

Bydd y cwrs rhagarweiniol hwn i olygu delweddau digidol yn eich annog i archwilio meddalwedd i olygu a thrin delweddau i’w defnyddio fel ffotograffiaeth a/neu ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol. P’un ai ar gyfer busnes ar-lein, eich platfform cyfryngau cymdeithasol eich hun neu er pleser yn unig byddwch yn ennill sgiliau gwerthfawr i gefnogi’ch anghenion.

Diweddarwyd Medi 2023

Gwybodaeth allweddol

Gofynion Mynediad

Nid oes angen profiad blaenorol, dim ond diddordeb yn y maes pwnc. Byddai'n fanteisiol i ddysgwyr ddod pob tymor i adeiladu sgiliau yn barod ar gyfer cyrsiau tymor dau a thymor tri, ond nid yw hyn yn rhwystr i ddod pob tymor fel cwrs annibynnol.

Dull Addysgu’r Cwrs

Byddwch yn astudio’r cwrs hwn yn y gweithdy/stiwdio. Addysgir y cwrs drwy amrywiaeth o weithdai ymarferol, 3 awr yr wythnos dros 10 wythnos ac mae’n cynnwys asesiadau parhaus.

Cyfleoedd Dilyniant

Mae sawl cyfle gan gynnwys cyrsiau rhan-amser eraill, Celf a Dylunio Lefel 2, Celf a Dylunio Lefel 3, neu’r cwrs Diploma Sylfaen Celf a Dylunio.

 
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.