Datblygu Sgiliau Gwnïo (CDP)

Gallai myfyrwyr ar y cwrs hwn fod yn gymwys i gael cyllid trwy Gyfrifon Dysgu Personol (CDP) Llywodraeth Cymru. Mae CDP yn rhoi modd i chi gael mynediad at hyfforddiant rhad ac am ddim ar gyrsiau dethol, ar yr amod eich bod yn diwallu’r meini prawf cymhwystra. Edrychwch ar ein tudalen i weld a allwch wneud cais am CDP.

Trosolwg o’r Cwrs

Ydych chi am ddatblygu’ch sgiliau gwnïo? Os felly, bydd y cwrs hwn yn addas i chi. Bydd y cwrs yn rhoi cyfle i ddysgwyr ddatblygu sgiliau gan ddefnyddio’r cyfleusterau diweddaraf yn stiwdios ffasiwn Campws Llwyn y Bryn. Gan ddefnyddio peiriannau gwnïo diwydiannol, bydd dysgwyr yn archwilio technegau proffesiynol ar gyfer gweithgynhyrchu cynhyrchion ffasiwn a thecstilau.

Ychwanegwyd Chwefror 2021

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs mewn gweithdy/stiwdio trwy amrywiaeth o weithdai ymarferol, tair awr yr wythnos dros 10 wythnos yn amodol ar asesiadau parhaus.

Cyfleoedd Dilyniant

Bydd sawl cyfle gan gynnwys cyrsiau rhan-amser eraill, Celf a Dylunio Lefel 2 neu 3, Y Cyfryngau Creadigol Lefel 3, Diploma Sylfaen Celf a Dylunio.

Lleoliad(au):
Llwyn y Bryn
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.