Sgiliau Llythrennedd Digidol ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Trosolwg o’r Cwrs

Yn y gweithle modern, mae sgiliau digidol da yn cael eu gwerthfawrogi’n fawr. Mae sgiliau digidol yn dod yn rhan o bob maes gwaith ac, ar gyfer llawer o rolau yn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol, maent yn hanfodol. Yn gynyddol, mae sgiliau digidol yn cael eu defnyddio gan gyflogwyr a’u gweithwyr ar gyfer cadw cofnodion, monitro darpariaeth a datblygiad personol a phroffesiynol parhaus. Yn y dyfodol bydd y sgiliau hyn yn hanfodol i’r rhai sy’n ceisio cyflogaeth.

Diweddarwyd Rhagfyr 2018

Dull Addysgu’r Cwrs

Bydd dysgwyr yn cwblhau offeryn asesu ar-lein. Bydd hwn yn rhoi amlinelliad eang o’r sgiliau presennol sydd gan y dysgwr ac yn helpu i nodi anghenion datblygu. Bydd y cwrs yn mynd i’r afael â’r anghenion hyn trwy addysgu strwythuredig ac asesu ar-lein.

Bydd dysgwyr yn mynychu’r Coleg am ddwy awr yr wythnos dros 15 wythnos.

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Detailed Course Information

Where and when can I study?

Start Date: Thu 4 Feb 2021 | Course Code: ZA1413 PTD2 | Cost: £0

Level -   Thu   2-4pm   10 weeks   Tycoch  

Enrol on this course