Steiliau Gwallt ar gyfer Priodas / Prom

Trosolwg o’r Cwrs

Nod y cymhwyster hwn yw creu amrywiaeth o steiliau priodasol i fenywod gan ddefnyddio gwahanol steiliau.

Mae’r wybodaeth y byddwch yn ei hennill yn y cymhwyster hwn yn cynnwys defnyddio addurno a thechnegau megis rholiau, pletiau, cnotiau, twistiau, plethau, gwelliannau ac effeithiau wedi’u gwehyddu.

Diweddarwyd Gorffennaf 2018

Gofynion Mynediad

Tystysgrif Lefel 2 / Diploma mewn Trin Gwallt, Tystysgrif Lefel 2 mewn Torri Gwallt Menywod a Dyfarniad Lefel 2 mewn Torri a Gwisgo Gwallt Menywod.

Dull Addysgu’r Cwrs

Bydd y cwrs yn cynnwys datblygu sgiliau ymarferol ar bennau ymarfer ac asesiadau ar gleientiaid. Yn ogystal, bydd theori ac amrywiaeth o dasgau asesu ysgrifenedig / arholiadau ar-lein.

Cyfleoedd Dilyniant

Dilyniant i gyrsiau cysylltiedig eraill (rhan-amser ac amser llawn) mewn trin gwallt, therapi harddwch a therapïau cyfannol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Cost y cwrs yw £135.

Bydd cost cit ychwanegol o £97.38 a chost o £10 ar gyfer deunyddiau portffolio. 

Bydd disgwyl i fyfyrwyr wisgo du neu brynu tiwnig coleg os ydynt am wneud hynny. Bydd rhaid i’r myfyrwyr sydd am gofrestru ddod i sesiwn arweiniad yng Nghanolfan Broadway - cysylltwch â ni am y dyddiadau sydd ar gael.

Lleoliad(au):
Broadway Hair and Beauty Centre, Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Detailed Course Information

Where and when can I study?

Start Date: Mon 23 Nov 2020 | Course Code: ZA1244 ST | Cost: £95

Level -   Mon   9.30am-4pm   2 weeks   Tycoch  

This course has already started, however you may be able to enrol on it if there is availability. Call 01792 284000 to enquire for availability.

Start Date: Mon 19 Apr 2021 | Course Code: ZA1244 CR | Cost: £95

Level -   Mon   9.30am-4pm   2 weeks   Tycoch  

Enrol on this course