Technegau Pylu a Chreu Patrymau ar Wallt Dynion

Trosolwg o’r Cwrs

Cyfle i ddysgu’r grefft o dechnegau pylu a chreu patrymau ar wallt dynion.

Cewch Dystysgrif Coleg Gŵyr Abertawe ar ôl cwblhau’r cwrs.

Ychwanegwyd Mehefin 2020

Gofynion Mynediad

Profiad barbro ac, yn ddelfrydol, gymhwyster torri gwallt dynion ar Lefel 2.
Bydd rhaid i chi ddod â’ch offer torri sylfaenol eich hun yn ogystal â chlipwyr a gardiau.

Dull Addysgu’r Cwrs

Arddangosiadau a chyfraniad gan fyfyrwyr. Bydd rhaid i chi ddarparu model addas ar gyfer y sesiwn yn y prynhawn i greu edrychiad gorffenedig gan ddefnyddio’r technegau a astudiwyd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Caiff unrhyw gostau cit ychwanegol eu cadarnhau cyn gynted ag y bo modd.

Lleoliad(au):
Broadway Hair and Beauty Centre, Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Gwybodaeth Fanwl am y Cwrs

Ble a phryd y gallaf astudio?

Start Date: Mon 21 Jun 2021 | Course Code: ZA1591 CR2 | Cost: £55

Level -   Mon   9.30am-4pm   1 day   Tycoch  

Enrol on this course