TGAU Mathemateg

Trosolwg o’r Cwrs

ADDYSGIR YR HOLL GYRSIAU TGAU SAESNEG A MATHEMATEG RHAN-AMSER AR-LEIN ELENI

Mae’r cymhwyster hwn ar gyfer y rhai sy’n dilyn cyrsiau neu yrfaoedd mathemateg/gwyddoniaeth. Mae ffocws ar ddefnyddio sgiliau algebra’n effeithiol ond mae’r cwrs yn cynnwys sgiliau rhif, trin data a geometreg hefyd.

Mae’n gwrs dwys am flwyddyn sy’n paratoi dysgwyr ar gyfer arholiadau’r haf. Mae dau bapur wedi'u gosod gan fwrdd arholi CBAC. Mae’r rhan fwyaf o fyfyrwyr yn sefyll yr arholiad lefel ganolradd (graddau B i E). Dylai’r rhai sydd â diddordeb mewn astudio ar y lefel uwch (graddau A* i C) drafod hyn gyda’r darlithydd ar ddechrau’r cwrs.

Mae asesiadau a ffug arholiadau rheolaidd i fonitro’ch cynnydd.

 Diweddarwyd Medi 2020

Gofynion Mynediad

Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol. Disgwylir i fyfyrwyr gwblhau gwaith cartref a gweithio’n galed i gyflawni eu nod. Rhaid i fyfyrwyr ymrwymo i fynychu pob dosbarth. Gall myfyriwr gofrestru ar-lein ar gyfer y cwrs hwn.

Dull Addysgu’r Cwrs

Awgrymiadau gweithio gartref
Gwnewch yn siŵr bod eich dyfeisiau wedi’u gwefru a bod eich signal Wi-Fi yn dda. Byddai lle i eistedd lle gallwch ganolbwyntio hefyd yn fuddiol i’ch dysgu.

I gyrchu dysgu ar-lein, bydd angen i chi glicio yma – mae hyn yn mynd â chi drwodd i’r Porth Staff / Myfyrwyr

Yn ogystal bydd angen arnoch eich:
Enw Defnyddiwr h.y.: ABC12345789@stu.coleggwyrabertawe.ac.uk
Cyfrinair (sydd wedi cael ai anfon at ddysgwyr trwy neges destun)

Os ydych chi’n newydd i’r Coleg, byddwch yn derbyn neges destun gyda’ch enw defnyddiwr newydd a’ch cyfrinair i gyrchu eich cwrs TGAU ar-lein. Os gwnaethoch chi gwrs gyda ni yn 2019-20, defnyddiwch eich manylion mewngofnodi o’r llynedd. Os ydych chi wedi anghofio’ch cyfrinair, e-bostiwch library@gcs.ac.uk 

Ar ôl i chi gofrestru bydd rhaid i chi ddilyn y cyfarwyddiadau i ymuno â’r dosbarthiadau trwy Teams sydd i’w gweld yma:

TGAU Mathemateg/Rhifedd:
https://moodle.gowercollegeswansea.ac.uk/course/view.php?id=1731  

Sylw i Fathemateg:
https://moodle.gowercollegeswansea.ac.uk/course/view.php?id=2209

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae angen cyfrifiannell wyddonol ac offer mathemateg sylfaenol arall ar fyfyrwyr - pren mesur, onglydd, cwmpas, llyfr ymarferion A4 neu lyfr nodiadau troellog.

Mae gwerslyfr cwrs ar gael ar gyfer y llyfrgell. Mae modd cyrchu deunyddiau dysgu ar-lein gartref ac yn y Coleg. Anogir yn gryf y defnydd o gwrs Moodle y Coleg yn ogystal â ‘Mathswatch’. Bydd eich darlithydd yn darparu cyfrineiriau.

I gael rhagor o wybodaeth e-bostiwch jonathan.oakes@gcs.ac.uk

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Detailed Course Information

Where and when can I study?

Start Date: Tue 15 Sep 2020 | Course Code: GA184 ETB | Cost: £135

Level 2   Tue   6-8.30pm   30 weeks   Tycoch  

This course has already started, however you may be able to enrol on it if there is availability. Call 01792 284000 to enquire for availability.

Start Date: Wed 16 Sep 2020 | Course Code: GA184 PTC | Cost: £135

Level 2   Wed   3.30-5.30pm   30 weeks   Tycoch  

This course has already started, however you may be able to enrol on it if there is availability. Call 01792 284000 to enquire for availability.

Start Date: Thu 17 Sep 2020 | Course Code: GA184 ETD | Cost: £135

Level 2   Thu   6-8.30pm   30 weeks   Tycoch  

This course has already started, however you may be able to enrol on it if there is availability. Call 01792 284000 to enquire for availability.

Start Date: Thu 5 Nov 2020 | Course Code: GA184 ETD2 | Cost: £135

Level 2   Thu   5.30-8.30pm   24 weeks   Tycoch  

Enrol on this course