Torri Gwallt Clasurol i Ddynion

Trosolwg o’r Cwrs

Bwriad y cwrs yw gwella neu hogi sgiliau sylfaenol torri gwallt dynion:

  • Cyflwyniad a gwybodaeth am wahanol doriadau clasurol i ddynion
  • Technegau torri ar gyfer gwahanol fathau o doriadau clasurol i ddynion
  • Torri gwallt canolig dynion gan ddefnyddio siswrn, clipwyr a graddau

Cewch Dystysgrif Coleg Gŵyr Abertawe ar ôl cwblhau’r cwrs.

Ychwanegwyd Mehefin 2020

Gofynion Mynediad

Mae profiad blaenorol neu’r cymhwyster Lefel 2 mewn trin gwallt/barbro yn ofynnol.
Bydd gofyn i chi ddod â’ch offer a’ch cyfarpar sylfaenol eich hun e.e. offer torri, clipwyr a graddau.
Yn y prynhawn, bydd angen model addas ar gyfer eich toriad gwallt neu bydd rhaid i chi ddarparu’ch pen ymarfer eich hun.

Dull Addysgu’r Cwrs

Bydd y cwrs hwn yn cynnwys arddangosiadau a’r cyfle i chi gwblhau toriadau.

Lleoliad(au):
Broadway Hair and Beauty Centre, Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Detailed Course Information

Where and when can I study?

Start Date: Mon 22 Mar 2021 | Course Code: ZA1394 CR | Cost: £55

Level -   Mon   9.30am-4pm   1 day   Tycoch  

Enrol on this course