Torri Patrymau ar gyfer Ffasiwn (CDP)

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd y cwrs hwn yn datblygu gwybodaeth a sgiliau i ddeall strwythur ffabrig, torri darnau dilledyn allan, yr ystyr a sut i drosglwyddo symbolau patrwm i ffabrig. Byddwch yn datblygu gwybodaeth o dorri patrymau i ddatblygu eich patrwm eich hun cyn gwneud dilledyn gorffenedig.

Bydd gennych fynediad i’n stiwdios a’n hoffer ffasiwn a thecstilau o’r radd flaenaf sy’n cynnwys torrwr laser, argraffydd tecstilau digidol a meddalwedd dylunio tecstilau.

Ychwanegwyd Mehefin 2019

Gofynion Mynediad

Does dim angen profiad blaenorol.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs yn yr ystafell ddosbarth am dair awr yr wythnos a bydd asesiadau parhaus.

Cyfleoedd Dilyniant

Mae sawl cyfle gan gynnwys cyrsiau rhan-amser eraill neu opsiynau amser llawn fel Celf a Dylunio Lefel 2, Celf a Dylunio Lefel 3, Diploma Sylfaen Celf a Dylunio a Gradd Sylfaen Dylunio Ffasiwn a Thecstilau.

Lleoliad(au):
Llwyn y Bryn
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Detailed course information

Where and when can I study?

Start Date: Tue 18 Apr 2023 | Course Code: VB081 PLB2 | Cost: £0

Level 2   Tuesday   1.30 - 4.30pm   10 weeks   Llwyn y Bryn  

Start Date: Tue 18 Apr 2023 | Course Code: VB081 ELB2 | Cost: £0

Level 2   Tuesday   5.30 - 8.30pm   10 weeks   Llwyn y Bryn