This course is available in Welsh

Dyfarniad Lefel 2 mewn Triniaethau Blew Amrant ac Aeliau

Rhan-amser
Lefel 2
VTCT
Broadway Hair and Beauty Centre, Tycoch
Pump wythnos
Ymgeisiwch nawr

Trosolwg

Mae Dyfarniad VTCT Lefel 2 mewn Triniaethau Blew Amrant ac Aeliau yn gymhwyster sydd wedi cael ei gynllunio’n benodol i ddatblygu eich sgiliau ymarferol mewn siapio (â gefel fach) a lliwio (blew amrant ac aeliau). Byddwch yn dysgu sut i gynnal siâp gwreiddiol yr ael neu newid siâp yr ael os dymunir. Byddwch hefyd yn dysgu am nodweddion lliw gwahanol a’r broses gemegol o liwio. 

Pwrpas y cymhwyster hwn yw datblygu eich sgiliau ymarferol i lefel uchel o allu galwedigaethol er mwyn i chi ddarparu triniaethau siapio a lliwio blew amrant ac aeliau. 

  • Darparu triniaethau blew amrant ac aeliau.

Manyleb lawn y cwrs ar wefan VTCT.

 

 

Gwybodaeth allweddol

Gofynion Mynediad

  • Nid oes angen cymwysterau ffurfiol i ddilyn y cymhwyster hwn  
  • Byddwch yn dod i gyfweliad i sicrhau bod gennych yr wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau gofynnol er mwyn cofrestru a chyflawni’r cymhwyster hwn yn llwyddiannus 
  • Bydd angen i ymgeiswyr nad yw’r Saesneg yn iaith gyntaf iddynt feddu ar gymhwyster ESOL Lefel 1. 

Dull Addysgu’r Cwrs

Asesiadau ymarferol parhaus, arholiadau ac aseiniadau ysgrifenedig. 
Bydd disgwyl i fyfyrwyr astudio gartref, gan gynnwys gwaith cwrs ysgrifenedig ac ymarferol. 

Cyfleoedd Dilyniant

Triniaethau Therapi Harddwch (Diploma Lefel 2/Lefel 3) neu Drin Gwallt (Diploma Lefel 2)
Cyflogaeth yn y diwydiant fel therapydd iau mewn salon proffesiynol neu hunangyflogaeth.

Gwybodaeth Ychwanegol

Rhaid i ddysgwyr brynu cit a gwisg fel rhan o’u cwrs.   
Byddwn ni’n cadarnhau costau yn ystod y cyfweliad. 

 

Detailed course information

Where and when can I study?

Start Date: Tue 20 Feb 2024 | Course Code: K2A168 ETB | Cost: £100

Level 2   Tue   6-9pm   5 weeks   Tycoch