Skip to main content

Tystysgrif Cyflwyniad i Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion a Phlant a Phobl Ifanc), Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant (Cymru)

Rhan-amser
Lefel 1
NCFE
Tycoch
30 weeks
Ffôn: 01792 284000 (Tycoch)

Arolwg

NCFE CACHE 601/5364/7

Mae’r cymhwyster hwn yn addas ar gyfer dysgwyr sy’n gweithio, neu’n dymuno gweithio, yn y sectorau iechyd a gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar a gofal plant. Mae’r cymhwyster:

  • wedi’i anelu at ddysgwyr sydd am ddatblygu dealltwriaeth o’r lleoliadau hyn cyn penderfynu a yw gweithio yn y sector yn addas iddyn nhw
  • yn galluogi dysgwyr i ennill yr wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer cyflogaeth a/neu ddilyniant gyrfaol yn y sectorau
  • yn galluogi dysgwyr i deilwra eu dysgu i’w diddordebau trwy ddarparu ystod eang o unedau dewisol
  • yn darparu cyfleoedd ar gyfer datblygu sgiliau trosglwyddadwy
  • yn cefnogi dilyniant i gymwysterau Lefel 2 mewn lleoliadau iechyd, gofal cymdeithasol neu blant
  • yn rhoi cyfle i ddysgwyr symud ymlaen i gyflogaeth, maes o law, mewn amrywiaeth o rolau swydd yn y sectorau gofal.

Ychwanegwyd Medi 2018

Gwybodaeth allweddol

Rhaid i ddysgwyr gyflawni 30 credyd i ennill y cymhwyster hwn. I wneud hyn rhaid iddyn nhw gyflawni 16 credyd o’r unedau gorfodol mewn grŵp A, tri chredyd o grŵp B, ac 11 credyd o grŵp C.