Tystysgrif mewn Colur Cosmetig ac Ymgynghori ynghylch Harddwch

Trosolwg o’r Cwrs

Mae hwn yn gymhwyster galwedigaethol arbenigol i ddarparu colur ar gyfer amryw o achlysuron gan gynnwys achlysuron yn ystod y dydd, gyda'r nos ac achlysuron arbennig. Byddwch yn gallu gweithio gydag amrywiaeth o fathau o groen a rhoi ymlaen ystod eang o gynhyrchion colur i wahanol arlliwiau croen a grwpiau oedran. Byddwch hefyd yn darparu cyfarwyddyd colur ac yn rhoi cyngor i gleientiaid.

Byddwch yn gallu darparu triniaethau siapio aeliau a lliwio aeliau a blew amrant ar gyfer cleientiaid sydd â nodweddion lliwio gwahanol.

Trwy gydol y flwyddyn byddwch yn datblygu eich sgiliau ymarferol ac yn gweithio mewn amgylchedd salon masnachol. O fewn y cymhwyster byddwch yn datblygu gwybodaeth gadarn o iechyd a diogelwch, gofal cleientiaid a chyfathrebu â nhw a gwybodaeth gysylltiedig o driniaethau ewinedd. Yn ogystal, byddwch yn astudio:

  • Iechyd, diogelwch a hylendid
  • Paratoi’r man gwaith a’r man cleientiaid
  • Ymgynghori â chleientiaid
  • Gwrthrybuddion a gwrthweithredoedd
  • Rhoi colur ymlaen a dangos sut i wneud hyn
  • Triniaethau’r aeliau a blew amrant
  • Esgyrn a chyhyrau’r greuan
  • Adeiledd y gwallt a’r croen
  • Clefydau ac anhwylderau’r croen
  • Cyngor ôl-ofal

Diweddarwyd Tachwedd 2018

 

Gofynion Mynediad

Addas i fyfyrwyr sydd ag addysg gyffredinol dda e.e. cymhwyster Lefel 1 neu gymhwyster TGAU cyfwerth neu gymhwyster ESOL Lefel 1.

Mae agwedd gadarnhaol a brwdfrydedd yn hanfodol.  Rhaid bod gennych sgiliau cyfathrebu da a’ch bod wedi’ch cyflwyno’n dda.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs un noson yr wythnos (6-9pm) dros 34 wythnos.  

Bydd disgwyl i fyfyrwyr astudio gartref, gan gynnwys gwaith cwrs ysgrifenedig ac ymarferol, ac felly mae’n llwybr delfrydol i’r rhai sydd am astudio’n hyblyg o gwmpas ymrwymiadau eraill. 

Bydd y tiwtor yn arddangos y triniaethau a’r technegau a bydd dysgwyr wedyn yn perfformio’r driniaeth ar eu model. Caiff dysgwyr eu hasesu ar eu technegau ymarferol a thrwy asesiadau ysgrifenedig.

 

Cyfleoedd Dilyniant

Mae’n bosibl symud ymlaen yn y maes medrus hwn i uwch dechnegau colur gan gynnwys llunberffeithio. Mae cyrsiau dilynol yn cynnwys Tystysgrif Lefel 3 mewn Colur Ffasiwn a Ffotograffig neu’r Diploma Lefel 3 mewn Astudiaethau Gwallt, y Cyfryngau, Theatr a Ffasiwn yng Ngholeg Gŵyr Abertawe.

Gwybodaeth Ychwanegol

Rhaid i bob myfyriwr ddod i sesiwn arweiniad gorfodol cyn cofrestru. Ffoniwch ni ar 01792 284049 i gael dyddiadau ac amserau. 

Bydd disgwyl i fyfyrwyr wisgo trwser du hyd llawn, esgidiau caeedig du gwastad, top du plaen a ffedog.

Mae prynu cit yn hanfodol er mwyn astudio ar y cwrs hwn – mae’r cit yn costio tua £227 (seiliedig ar bris 2018).

Lleoliad(au):
Broadway Hair and Beauty Centre, Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Detailed course information

Where and when can I study?

Start Date: Wed 21 Sep 2022 | Course Code: K2C179 ETC | Cost: £320

Level 2   Wednesday   5.30 - 9pm   34 weeks   Tycoch