Tystysgrif mewn Sgiliau Cwnsela

Trosolwg o’r Cwrs

Nod y cwrs yw cyflwyno sgiliau cwnsela. Dylai dysgwyr sy’n bwriadu dod yn gwnselwyr gweithredol symud ymlaen i gymwysterau BTEC eraill. Ni fydd dysgwyr yn gallu symud ymlaen i gyflogaeth fel cwnselydd ar ôl cwblhau’r dystysgrif hon.

Mae’r cwrs yn darparu’r canlynol:

  • Addysg a hyfforddiant i’r rhai a all ddefnyddio sgiliau cwnsela wrth weithio gydag eraill
  • Cyfleoedd i’r rheini a all ddefnyddio sgiliau cwnsela wrth weithio gydag eraill i ennill cymhwyster Lefel 2 a gydnabyddir yn genedlaethol sy’n benodol i alwedigaeth
  • Cyfleoedd i ddysgwyr ennill cymhwyster sy'n benodol i alwedigaeth a gydnabyddir yn genedlaethol i’w helpu i gael gwaith mewn meysydd sy’n gweithio gyda phobl neu i symud ymlaen i gymwysterau galwedigaethol pellach fel Edexcel BTEC Tystysgrif Lefel 3 neu Ddiploma mewn Sgiliau Cwnsela
  • Yr wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau sydd eu hangen ar ddysgwyr fel cyflwyniad i sgiliau cwnsela
  • Cyfleoedd i ddysgwyr ddatblygu ystod o sgiliau a thechnegau, rhinweddau personol a phriodoleddau sy’n hanfodol ar gyfer perfformiad llwyddiannus mewn bywyd gwaith.

Diweddarwyd Tachwedd 2018

Dull Addysgu’r Cwrs

Gwerth credyd y cymhwyster: 16 credyd.
Lleiafswm y credydau i’w gyflawni ar lefel y cymhwyster: 16 credyd.
Rhaid cyflawni’r holl gredydau o’r unedau a restrir yn y fanyleb hon.

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.