Codau Weldio BS EN 4872

Rhan-amser
Tycoch
Ymgeisiwch nawr

Trosolwg

Mae BS 4872 yn berthnasol i amrywiaeth eang o waith ffabrigo cyffredinol lle nad oes angen prawf gweithdrefn weldio cymeradwy. Byddai weldiau fel arfer yn cael eu cynnal yn unol â chyfarwyddiadau ysgrifenedig a’r weld prawf, yn amodol ar archwiliad arwyneb neu weledol, prawf plygu a thorri. Yn dibynnu ar y ffurfweddiad penodol y weld, gall pob prawf gwmpasu amrywiaeth o newidynnau weldio e.e. trwch defnyddiau a safleoedd weldio. Nid oes angen llofnodion ffurfiol ar gyfer prawf gallu’r weldiwr er mwyn aros yn gyfredol, ond mae’r safon yn argymell ailgymeradwyo bob dwy flynedd ac mae’n nodi y bydd ailgymeradwyo’r weldiwr yn digwydd:

  1. Os oes gofyn i’r weldiwr weithio y tu allan i gwmpas ei gymeradwyaeth bresennol
  2. Os yw’r weldiwr yn newid ei gyflogwr heb drosglwyddo’i dystysgrif
  3. Os yw chwe mis neu fwy wedi mynd heibio ers i’r weldiwr wneud unrhyw waith weldio
  4. Os oes rheswm penodol i amau gallu’r weldiwr

Gwybodaeth allweddol

Gofynion Mynediad

Rhaid bod yn gymwys mewn sgiliau ymarferol weldio a bod â gwybodaeth o dechnoleg weldio.

Dull Addysgu’r Cwrs

Cwrs ymarferol sy'n defnyddio technoleg weldio.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae cyfleoedd eraill yn cynnwys ASME IX/ BSEN ISO 9606 Profion Weldio a hyfforddiant paratoi ar gyfer CSWIP 3.0

 

Archwiliwch y lleoliad hwn mewn 3D


Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.

Cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth am ein cyrsiau weldio codedig

CAPTCHA
Mae'r cwestiwn hwn ar gyfer profi a ydych chi'n ymwelydd dynol ai peidio ac i atal cyflwyniadau sbam awtomataidd.
Image CAPTCHA
Rhowch y cymeriadau a ddangosir yn y ddelwedd.