Codau Weldio BS EN 9606

Rhan-amser
Tycoch
Ymgeisiwch nawr

Trosolwg

Gwneir y profion hyn yn unol â safon weldio BS EN ISO 9606 ac fel rheol maen nhw’n destun archwiliad cyfeintiol, megis radiograffeg neu archwiliad uwchsonig. Yn dibynnu ar ffurfweddiad penodol y weld, gall pob prawf gwmpasu ystod o newidynnau weldio, er enghraifft trwch defnyddiau a safleoedd weldio.

Rhaid i dystysgrifau codio weldiwr gael eu llofnodi bob chwe mis gan berson â chymwysterau addas i gadarnhau bod y weldiwr yn dal i gynhyrchu gwaith weldio o’r safon ofynnol. Rhaid i chi gael prawf ffurfiol o leiaf bob dwy flynedd.

Gwybodaeth allweddol

Gofynion Mynediad

Rhaid bod yn gymwys mewn sgiliau ymarferol weldio a bod â gwybodaeth o dechnoleg weldio.

Dull Addysgu’r Cwrs

Cwrs ymarferol a gwybodaeth o dechnoleg weldio.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae cyfleoedd eraill yn cynnwys ASME IX/ BSEN ISO 9606 Profion Codau Weldio – BS 4872 a cyrsiau paratoi ar gyfer CSWIP 3.0. .

 

Archwiliwch y lleoliad hwn mewn 3D


Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.

Cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth am ein cyrsiau weldio codedig

CAPTCHA
Mae'r cwestiwn hwn ar gyfer profi a ydych chi'n ymwelydd dynol ai peidio ac i atal cyflwyniadau sbam awtomataidd.
Image CAPTCHA
Rhowch y cymeriadau a ddangosir yn y ddelwedd.