Cynigiwn amrywiaeth o gymwysterau plymwaith amser llawn, gan gynnwys prentisiaethau, ar ein campws yn Nhycoch. Mae staff profiadol yn addysgu cyrsiau mewn amgylchedd gweithdy sy’n paratoi myfyrwyr ar gyfer gyrfa ym maes plymwaith neu waith nwy. Mae myfyrwyr yn cymryd rhan mewn cystadlaethau cenedlaethol i ddatblygu eu sgiliau a magu hyder.

Mae’r Diploma mewn Plymwaith a Gwresogi ar Lefel 2 a Lefel 3 yn cael ei gynnig yn rhan-amser, ac mae dosbarthiadau dydd a nos ar gael.

Rydym hefyd yn falch iawn o gynnig amrywiaeth o gyrsiau Adeiladu newydd gyda llwybrau prentisiaeth e.e. gwaith brics a gwaith coed.

Dw i’n dilyn y cwrs ‘ma i ddysgu crefft fel fy mod i’n gallu parhau â busnes plymwaith fy nhad a hoffwn i weld mwy o ferched yn gweithio yn y busnes.

Yn 2013 enilles i’r teitl Prentis y Flwyddyn Coleg Gŵyr Abertawe. Roedd yn hwb mawr i mi a gobeithio y bydd yn annog mwy o fenywod i fentro i’r maes."

Jessica Holohan, Lefel 3 Gosodiadau Nwy