Professional Digital Apprenticeships

Yn cyflwyno ein Prentisiaethau Digidol Proffesiynol newydd sbon wedi’u hariannu’n llawn*.

P’un ai ydych am sicrhau bod eich set sgiliau chi neu’ch gweithlu yn addas yn y dyfodol, mae gennym gyfres newydd o brentisiaethau digidol wedi’u hariannu’n llawn i ddewis o’u plith.
I gaelr rhagor o wybodaeth ffoniwch 01792 284400 neu e-bostiwch nia.davies@gcs.ac.uk
*mae cymhwystra’n berthnasol