Fe ddewch o hyd i'r holl wybodaeth y mae ei hangen arnoch am ein cyrsiau o dan yr adrannau perthnasol ar y wefan. Ond os yw'n well gennych chi bori'r llyfrynnau, gallwch lawrlwytho ein prosbectysau diweddaraf yma.

 

Amser llawn

Edrychwch ar ein cyrsiau amser llawn Safon Uwch, galwedigaethol a phrentisiaethau a chael rhagor o wybodaeth am ein campysau, bywyd myfyrwyr a'r broses ymgeisio.

Full Time

Part Time

Cyrsiau rhan-amser

Rhan-amser

Mae ein cyrsiau rhan-amser proffesiynol ac adloniadol i gyd wedi'u rhestru yn y prosbectws ynghyd â diwrnodau, amserau a lleoliadau. Gallwch wneud cais ar-lein neu alw heibio un o'n campysau.

Cyrsiau rhan-amser newydd sbon

Os ydych chi’n awyddus i ymchwilio i yrfa newydd neu ehangu’ch gorwelion, Coleg Gŵyr Abertawe yw’r lle i chi ac mae gennym gyfres newydd sbon o gyrsiau rhan-amser i chi gael dechrau arni.