Swyddi Cyfredol

Yng ngoleuni’r sefyllfa COVID-19 bresennol, gallwn eich sicrhau y bydd ein prosesau recriwtio a dethol yn cael eu rheoli yn unol â chanllawiau’r Llywodraeth ar bellhau cymdeithasol. Felly byddwn yn ymdrechu i gynnal y rhan fwyaf o’n cyfweliadau a’n profion dethol o bell. Mae ein tîm yn gweithio i ddod â’r gwasanaeth gorau posibl i chi ac rydym wrth law os bydd angen unrhyw gymorth arnoch. Cysylltu â ni: HR@gcs.ac.uk

Cofrestrwch ar gyfer Hysbysiadau Swyddi