Croeso

Croeso i Goleg Gŵyr Abertawe. Er ei bod yn gyffrous , mae gadael yr ysgol a dechrau coleg yn gallu bod ychydig yn frawychus. Ar y dudalen hon, rydym wedi rhoi rhywfaint o wybodaeth at ei gilydd gan obeithio y bydd yn eich helpu i ymgyfarwyddo â’r Coleg fel eich bod yn gwybod beth i’w ddisgwyl.

Neidio i'r cyrsiau
Ymgeisiwch nawr
Diwrnod Agored Rhithwir

Gwarant Coleg Gŵyr Abertawe

Beth yw’r gwahaniaethau a’r pethau tebyg rhwng ysgol a choleg?

Gwahaniaethau

 • Dim gwisg
 • Chi sy’n dewis beth i'w astudio
 • Darlithwyr, nid athrawon
 • Darlithoedd, nid gwersi
 • Amser astudio/rhydd
 • Mwy o gyfrifoldeb
 • Dim clychau

Pethau tebyg

 • Gweithgareddau cyfoethogi
 • Mae’r tiwtoriaid yn eich adnabod
 • Nosweithiau cynnydd
 • Tiwtor personol
 • Adroddiad rheolaidd
 • Cymorth
 • Presenoldeb

Canlyniadau Safon Uwch 2019

35%

A* - A
Graddiau

61%

A* - B
Graddiau

82%

A* - C
Graddiau

99%

Cyfradd pasio

 

Canlyniadau Lefel 3 galwedigaethol

17%

Rhagoriaeth driphlyg uwch *

43%

Rhagoriaeth driphlyg

56%

Rhagoriaeth

100%

Cyfradd pasio

Ble gallaf astudio?

Gorseinon

Gorseinon

Mae’r campws yn darparu ar gyfer mwy na 2,000 o fyfyrwyr amser llawn sydd â mynediad at dros 40 o bynciau Safon Uwch ac ystod eang o gyrsiau galwedigaethol.

Llwyn y Bryn

Llwyn y Bryn

Gall myfyrwyr astudio amrywiaeth o feysydd gan gynnwys celf a dylunio, ffasiwn, celfyddyd gain, graffeg, y cyfryngau, ffotograffiaeth a cherddoriaeth.

Tycoch

Tycoch

Mae Tycoch yn gampws prysur a bywiog i fyfyrwyr sy’n astudio amrywiaeth eang o gyrsiau galwedigaethol, mynediad a phrentisiaethau.

Jubilee Court

Llys Jiwbilî

Mae Llys Jiwbilî yn gartref i brentisiaethau a chyrsiau adeiladu gan gynnwys peintio ac addurno, gwaith brics, gwaith coed a phlastro.