Cyrsiau amser llawn ar gael ar gyfer ymadawyr ysgol

Mae astudio gyda’r Coleg yn gam cyffrous ar dy daith tuag at sicrhau annibyniaeth a dyfodol disglair!

Rydyn ni’n cynnig ystod eang o gyrsiau sy’n dy ganiatáu i archwilio dy angerdd wrth ennill y cymwysterau a’r sgiliau sydd eu hangen i sicrhau dy yrfa ddelfrydol. Rydyn ni yma i dy arwain drwy’r cyfnod pontio cyffrous i Goleg Gŵyr Abertawe, gan gynnig gogwydd newydd ar dy astudiaethau.

Canllaw Cyrsiau i Ymadawyr Ysgol

Edrycha ar ein cyrsiau Safon Uwch, galwedigaethol a phrentisiaeth amser llawn a dysgu rhagor am y cymorth sydd ar gael, bywyd myfyrwyr a’r broses ymgeisio.

Lawrlwytho canllaw cyrsiau i ymadawyr ysgol (PDF)Pori drwy ein meysydd cwrs i ymadawyr ysgol

Download school leavers' guide

Nosweithiau agored sydd i ddod

Mae ein digwyddiadau a’n nosweithiau agored yn rhoi’r cyfle perffaith i chi gael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch am astudio yng Ngholeg Gŵyr Abertawe. Ymunwch â ni i ddarganfod yr amrywiaeth eang o gyrsiau sydd ar gael, cwrdd â’r darlithwyr, a chael yr atebion i unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Rhagor o wybodaeth

Gower College Swansea Logo

Sut i wneud cais

Po gynharaf y gwnewch gais, gorau i gyd fydd eich siawns o gael lle ar eich cwrs dewis cyntaf.

Ar ôl i chi ddewis eich cwrs, gallwch ymgeisio ar-lein.

Os ydych yn ddisgybl yn Ninas a Sir Abertawe, gallwch wneud cais trwy Fy Newis.

Ar ôl cael eich cais, byddwn yn anfon pob gohebiaeth bellach atoch drwy e-bost (neu drwy lythyr os nad oes e-bost gennych), felly defnyddiwch eich cyfeiriad e-bost personol ac nid eich cyfeiriad e-bost ysgol.

Rhagor o wybodaeth

Ymgeisiwch nawr

Archwiliwch ein campysau

 

 

Gorseinon

Mae’r campws yn darparu ar gyfer mwy na 2,000 o fyfyrwyr amser llawn sydd â mynediad at dros 40 o bynciau Safon Uwch ac ystod eang o gyrsiau galwedigaethol.

 

 

Llwyn y Bryn

Gall myfyrwyr astudio amrywiaeth o feysydd gan gynnwys celf a dylunio, ffasiwn, celfyddyd gain, graffeg, y cyfryngau, ffotograffiaeth a cherddoriaeth.

 

 

 

Tycoch

Mae Tycoch yn Gampws prysur a bywiog i fyfyrwyr sy’n astudio amrywiaeth eang o gyrsiau galwedigaethol, mynediad a phrentisiaethau.

 

 

Llys Jiwbilî

Mae Llys Jiwbilî yn gartref i brentisiaethau a chyrsiau adeiladu gan gynnwys peintio ac addurno, gwaith brics, gwaith coed a phlastro.

 

Beth yw’r gwahaniaethau a’r pethau tebyg rhwng ysgol a choleg?

Gwahaniaethau

 • Dim gwisg
 • Chi sy’n dewis beth i'w astudio
 • Darlithwyr, nid athrawon
 • Darlithoedd, nid gwersi
 • Amser astudio/rhydd
 • Mwy o gyfrifoldeb
 • Dim clychau

Pethau tebyg

 • Gweithgareddau cyfoethogi
 • Mae’r tiwtoriaid yn eich adnabod
 • Nosweithiau cynnydd
 • Tiwtor personol
 • Adroddiad rheolaidd
 • Cymorth
 • Presenoldeb