Croeso

Croeso i Goleg Gŵyr Abertawe. Er ei bod yn gyffrous , mae gadael yr ysgol a dechrau coleg yn gallu bod ychydig yn frawychus. Ar y dudalen hon, rydym wedi rhoi rhywfaint o wybodaeth at ei gilydd gan obeithio y bydd yn eich helpu i ymgyfarwyddo â’r Coleg fel eich bod yn gwybod beth i’w ddisgwyl.

Neidio i'r cyrsiau
Ymgeisiwch nawr
Diwrnod Agored Rhithwir

Gwarant Coleg Gŵyr Abertawe

Ymunwch â ni ym mis Tachwedd ar gyfer ein Nosweithiau Agored Rhithwir! Cyfle gwych i archwilio’r cyrsiau rydyn ni’n eu cynnig, sgwrsio â’n staff ac i gael blas ar fywyd yn y Coleg. Cofrestrwch nawr!

Beth yw’r gwahaniaethau a’r pethau tebyg rhwng ysgol a choleg?

Gwahaniaethau

 • Dim gwisg
 • Chi sy’n dewis beth i'w astudio
 • Darlithwyr, nid athrawon
 • Darlithoedd, nid gwersi
 • Amser astudio/rhydd
 • Mwy o gyfrifoldeb
 • Dim clychau

Pethau tebyg

 • Gweithgareddau cyfoethogi
 • Mae’r tiwtoriaid yn eich adnabod
 • Nosweithiau cynnydd
 • Tiwtor personol
 • Adroddiad rheolaidd
 • Cymorth
 • Presenoldeb

Canlyniadau Safon Uwch 2020

45%

A* - A
Graddiau

58%

A* - B
Graddiau

93%

A* - C
Graddiau

100%

Cyfradd pasio

 

Canlyniadau Galwedigaethol 2020

53%

Rhagoriaeth

84%

Teilyngdod

98%

Cyfradd pasio gyffredinol

Ble gallaf astudio?

Gorseinon

Gorseinon

Mae’r campws yn darparu ar gyfer mwy na 2,000 o fyfyrwyr amser llawn sydd â mynediad at dros 40 o bynciau Safon Uwch ac ystod eang o gyrsiau galwedigaethol.

Llwyn y Bryn

Llwyn y Bryn

Gall myfyrwyr astudio amrywiaeth o feysydd gan gynnwys celf a dylunio, ffasiwn, celfyddyd gain, graffeg, y cyfryngau, ffotograffiaeth a cherddoriaeth.

Tycoch

Tycoch

Mae Tycoch yn gampws prysur a bywiog i fyfyrwyr sy’n astudio amrywiaeth eang o gyrsiau galwedigaethol, mynediad a phrentisiaethau.

Jubilee Court

Llys Jiwbilî

Mae Llys Jiwbilî yn gartref i brentisiaethau a chyrsiau adeiladu gan gynnwys peintio ac addurno, gwaith brics, gwaith coed a phlastro.