Cynigir amrywiaeth o gyrsiau BTEC yng Ngorseinon a Thycoch. Mae Safon Uwch Addysg Gorfforol hefyd ar gael yng Ngorseinon. Mae gan fyfyrwyr amser llawn gyfle i wneud cais i un o’n Hacademïau Chwaraeon ac mae ysgoloriaethau hefyd ar gael. Bob blwyddyn, mae myfyrwyr yn rhagori ar ddigwyddiadau unigol a thîm, gan gynnwys digwyddiadau Colegau Cymru a Cholegau Prydain. Mae myfyrwyr hefyd yn ymwneud â hyfforddi mewn ysgolion cynradd lleol.

Mae llawer o'n myfyrwyr yn symud ymlaen 'r cwrs Gradd Sylfaen mewn Datblygu a Rheoli Chwaraeon.

Cynigir cyrsiau rhan-amser mewn Hyfforddi Ffitrwydd a Hyfforddiant Personol.

Mae'r Ganolfan Chwaraeon yn Nhycoch yn cynnig cyfleusterau ardderchog i'r holl fyfyrwyr a'r staff.

Academïau Chwaraeon

Yn rhoi cyfle i fyfyrwyr gael y cymwysterau academaidd gorau wrth berffeithio eu sgiliau chwaraeon yn y coleg.

Academïau mewn pêl-droed (dynion a merched), rygbi, hoci, criced a phêl-rwyd.

Ysgoloriaethau a bwrsariaethau ar gael.

 

Ysgoloriaethau Chwaraeon

Bwriad rhaglen ysgoloriaeth y coleg yw cynorthwyo myfyrwyr â gallu academaidd, creadigol neu chwaraeon eithriadol i ddatblygu eu doniau i’w llawn botensial. Gall y cynllun hwn ddarparu cymorth ariannol tuag at deithio, hyfforddi o safon, cystadlu ar y lefel uchaf, trin a rheoli anafiadau chwaraeon, cymwysterau hyfforddi, profiad hyfforddi trwy gynlluniau cymunedol a chymorth i ennill contractau proffesiynol.

Roedd grŵp o un deg saith o bobl ifanc wedi ennill ysgoloriaethau i fynychu’r Academi Chwaraeon yng Ngholeg Gwyr Abertawe yn ystod 2014/15.

Fe gofrestres i ar y cwrs hyfforddwyr ffitrwydd oherwydd fy mod i’n frwd iawn dros gadw’n heini a hefyd oherwydd fy mod i’n rhedeg fy nghwmni iechyd a maeth fy hun. Yn ogystal â dysgu, roeddwn i am ddarparu gwasanaeth llawn i’m cwsmeriaid i gael pobl i ddwlu ar ymarfer corff fel finnau."

Bobbie Hulme, Hyfforddi Ffitrwydd