Sut i gofrestru / wneud cais

Mae tri llwybr i gofrestru / wneud cais i astudio un o’n cyrsiau rhan-amser.  

Ar gyfer cyrsiau addysg uwch / prifysgol, rhaid i chi wneud cais trwy’r botwm Ymgeisio Nawr ar dudalen wybodaeth y cwrs perthnasol. 

Ar gyfer cyrsiau ein braich hyfforddiant busnes (Hyfforddiant GCS) bydd rhaid ffonio 01792 284400 i ymholi a chadw lle. 

Ar gyfer yr holl gyrsiau rhan-amser eraill dilynwch y dolenni ar dudalen y cwrs perthnasol. Os gwelwch opsiwn www ar dudalen y cwrs, gallwch gofrestru’n uniongyrchol trwy’r wefan.   

Os bydd angen cyfweliad, mae hwn fel arfer yn digwydd dros y ffôn a byddwn ni’n anfon dolen ddiogel atoch er mwyn cofrestru ar ôl eich trafodaeth gyda’r tîm cwricwlwm. Neu, dewch i siarad â ni yn ein nosweithiau agored.

Os na allwch gofrestru ar-lein, dewch i Gampws Tycoch rhwng 9am a 4.30pm, dydd Llun i ddydd Gwener.

Cyfrifon Dysgu Personol
I gael rhagor o fanylion ein cyrsiau CDP, ewch i’r dudalen we hon neu e-bostiwch PLA@gcs.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth. 

Rhaid bod dysgwyr yn 16 oed neu hŷn er mwyn cofrestru ar un o’n cyrsiau rhan-amser. 

Yn achos myfyrwyr rhyngwladol, bydd cost y cyrsiau’n dibynnu ar statws preswylio a faint o amser a dreulir yn y DU. Ffoniwch ein swyddfa Ryngwladol ar 01792 284007 neu e-bostiwch international@gcs.ac.uk