accountancy

Gwobr arian i fyfyrwyr Cyfrifeg

Mae tri myfyriwr AAT Tystysgrif Sylfaen mewn Cyfrifeg o Goleg Gŵyr Abertawe yn dathlu ar ôl ennill gwobr Arian yn nigwyddiad Cyfrifeg Canolradd Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yng Ngholeg Sir Gâr.

Gwnaeth Demi-Lee Clement, Stela Kovacheva a Jasmeet Gaba amrywiaeth o dasgau gyda’r nod o asesu eu gallu technegol a’u gallu i weithio mewn tîm mewn adran gyfrifeg ‘ffug’.

Category

Business, Accountancy and Law

Silver award for Accountancy students

Three AAT Foundation Certificate in Accounting students from Gower College Swansea are celebrating after scooping Silver at the Intermediate Accounting SkillsCompetition Wales event at Coleg Sir Gar.

Demi-Lee Clement, Stela Kovacheva and Jasmeet Gaba undertook a range of tasks designed to assess their technical ability and team working potential within a ‘fictional’ accounts department.

Category

Business, Accountancy and Law

Coleg Gŵyr Abertawe yn gobeithio ennill gwobrau cyfrifeg

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi cael ei roi ar y rhestr fer yn y categori Coleg Cyfrifeg y Flwyddyn (Sector Cyhoeddus) yn seremoni wobrwyo PQ Magazine – teitl a gipiodd y Coleg yn 2016.

Yn wir, dyma'r drydedd flwyddyn yn olynol i'r Coleg - sef yr unig sefydliad AB yn y DU ar hyn o bryd i gael statws Partner Platinwm gan Gymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig - gael ei anrhydeddu yn y seremoni wobrwyo hon.

Category

Business, Accountancy and Law

Gower College Swansea in running for accountancy awards

Gower College Swansea has been shortlisted as Accountancy College of the Year (Public Sector) at the forthcoming PQ Magazine awards – a title it scooped in 2016.

In fact, this is the third consecutive year that the College – currently the only FE organisation in the UK to be awarded Platinum Partner status by the Association of Chartered Certified Accountants – has been honoured at these awards.

Category

Business, Accountancy and Law

Coleg yn cadw statws Platinwm

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi cadw ei statws Partner Dysgu Cymeradwy Platinwm ACCA ar ôl pum mlynedd o ddarpariaeth ymroddedig.

Ar hyn o bryd, ni yw’r unig goleg addysg bellach yn y DU i gael y statws hwn, y mae mawr alw amdano, gan Gymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig, o ganlyniad i’r hyfforddiant a’r cymorth o safon a ddarperir i’n myfyrwyr cyfrifeg.

Category

Business, Accountancy and Law

College retains Platinum status

Gower College Swansea has retained its ACCA Platinum Approved Learning Partner status after five years of dedicated provision.

Currently the only further education college in the UK to be awarded this highly sought-after status by the Association of Chartered Certified Accountants, it is a measure of the high quality training and support provided to accountancy students.

Category

Business, Accountancy and Law

Gower College Swansea sees double success at PQ Awards

ACCA’s (the Association of Chartered Certified Accountants) Platinum Approved Learning Partner Gower College Swansea achieved wins in two categories at the PQ Magazine Awards 2017 held on 21 February in London.

Paul Sizer, Curriculum Leader for Accountancy and Finance, was named Accountancy Personality of the Year and Jayne Walker, Lecturer and Mentor for Accountancy, picked up the award for Training Manager/Workplace Mentor of the Year.

Category

Business, Accountancy and Law

Tudalennau

Subscribe to accountancy