adult learners week

Wythnos Addysg Oedolion 2019

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn falch o gael dathlu Wythnos Addysg Oedolion eleni gydag ystod eang o weithdai creadigol yn cael eu cynnig yng Nghampws Llwyn y Bryn.

Bydd y gweithdai’n amrywio o arlunio a ffotograffiaeth i argraffu sgrîn a darlunio ffasiwn. Bydd y gweithdai’n addas ar gyfer dechreuwyr neu’r rhai sydd â phrofiad cyfyngedig o gelf a dylunio.

Mae pob gweithdy am ddim ac yn agored i’r rhai sydd yn 18+, a byddant yn cael eu cynnal yng Nghampws Llwyn y Bryn, 77 Walter Road, Uplands, SA1 4QA.

Category

Arts, Crafts and Photography

Byddwch yn greadigol ar gyfer Wythnos Addysg Oedolion 2018!

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn falch o ddathlu Wythnos Addysg Oedolion eleni gyda chyfres o weithdai creadigol sydd ar gael ar Gampws Llwyn y Bryn.

Mae’r gweithdai yn amrywio o luniadu a ffotograffiaeth, i sgrin-brintio a darlunio ffasiwn. Maen nhw’n addas i ddechreuwyr neu i’r rhai sydd heb lawer o brofiad o gelf a dylunio.

Mae’r holl weithdai yn rhad ac am ddim ac ar agor i’r rhai sy’n 18 oed neu hŷn. Byddan nhw’n cael eu cynnal ar Gampws Llwyn y Bryn, 77 Heol Walter, Uplands, SA1 4QA.

 

Gweithdy 1: Bywluniadu

Category

Arts, Crafts and Photography
Subscribe to adult learners week