art and design

Gower College Swansea students win Pet Pawtrait competition

Two Gower College Swansea students have been presented with prizes for the under 18 category of the 9to90 Creative Community Pet Pawtrait competition.

The annual competition, organized by Jane Simpson of GSArtists, gives the community an opportunity to come together from all ages and abilities and to have their work exhibited in the gallery.

Category

Arts, Crafts and Photography

Gower College Swansea students win Rob Brydon competition

Four Gower College Swansea students have been presented with prizes for the under 18 category of the 9to90 Creative Community Portrait Competition.

The annual competition, organized by Jane Simpson of GSArtists, gives the community an opportunity to come together from all ages and abilities and to have their work exhibited in the gallery. This year, however, the exhibition was virtual and the theme was actor Rob Brydon, with Brydon and his family judging the entries.

Category

Arts, Crafts and Photography

Medalau’r cyfryngau i Goleg Gŵyr Abertawe

Mae saith myfyriwr o Goleg Gŵyr Abertawe wedi ennill medalau yng nghategori y Cyfryngau a Chreadigol  Cystadleuaeth Sgiliau Cymru.

Llongyfarchiadau i Pariyah, band sy’n cynnwys Jasmin Eagles, Dylan Hodges, Alexa Jones-Young, Matthew Thirwell ac Eleri Van Block yn y gystadleuaeth Cerddoriaeth Boblogaidd; Leah Jones yn y gystadleuaeth Marchnata Gweledol a Wiktoria Nebka yn y gystadleuaeth Dylunio a Thechnoleg Ffasiwn.

Category

Arts, Crafts and Photography Music, Media and Performance

Media medal haul for Gower College Swansea

Seven Gower College Swansea students have medalled in the Media and Creative category of Skills Competition Wales.

Congratulations to Pariyah, a band consisting of Jasmin Eagles, Dylan Hodges, Alexa Jones-Young, Matthew Thirwell and Eleri Van Block in the Popular Music competition; Leah Jones in the Visual Merchandising competition and Wiktoria Nebka in the Fashion Design and Technology competition.

Category

Arts, Crafts and Photography Music, Media and Performance

Wythnos Addysg Oedolion 2019

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn falch o gael dathlu Wythnos Addysg Oedolion eleni gydag ystod eang o weithdai creadigol yn cael eu cynnig yng Nghampws Llwyn y Bryn.

Bydd y gweithdai’n amrywio o arlunio a ffotograffiaeth i argraffu sgrîn a darlunio ffasiwn. Bydd y gweithdai’n addas ar gyfer dechreuwyr neu’r rhai sydd â phrofiad cyfyngedig o gelf a dylunio.

Mae pob gweithdy am ddim ac yn agored i’r rhai sydd yn 18+, a byddant yn cael eu cynnal yng Nghampws Llwyn y Bryn, 77 Walter Road, Uplands, SA1 4QA.

Category

Arts, Crafts and Photography

Adult Learners' Week 2019

Gower College Swansea is delighted to be celebrating this year’s Adult Learners’ Week with a series of creative workshops on offer at our Llwyn y Bryn Campus.

The workshops range from drawing and photography, to screen printing and fashion illustration. They are suitable for beginners or those with limited experience of art and design.

All workshops are free and open to those aged 18 and over and will be delivered at our Llwyn y Bryn Campus, 77 Walter Road, Uplands, SA1 4QA.

Category

Arts, Crafts and Photography

Tudalennau

Subscribe to art and design