business

Myfyrwyr busnes yn ymchwilio i ddewisiadau prifysgol

Yn ddiweddar, roedd grŵp o fyfyrwyr Safon UG Busnes wedi cael cyfle i ymweld â Diwrnod Agored i Israddedigion ym Mhrifysgol Falmouth i gael cipolwg ar y rhaglenni gradd busnes ac entrepreneuriaeth a gynigir.

Yno, roedden nhw hefyd yn gallu cwrdd â nifer o fyfyrwyr presennol yn ogystal â staff darlithio.

Roedd y myfyrwyr hefyd wedi gwneud gweithgareddau arforgampau amrywiol ar draeth Swanpool. Roedd y gweithgareddau hyn wir wedi’u gwthio nhw allan o’u cylch cysur ond roedden nhw’n boblogaidd iawn!

Category

Business, Accountancy and Law

Business students explore university options

A group of AS Business students had the opportunity to visit Falmouth University's recent Undergraduate Open Day to gain an insight into the business and entrepreneurship degree programmes offered.

While there, they were also able to meet a number of current students as well as lecturing staff.

The students also undertook various coasteering activities at Swanpool beach which truly pushed them out of their comfort zone but which proved a big hit!

Category

Business, Accountancy and Law

Coleg ROC Midden – Ymweliad Erasmus+

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn croesawu pedwar aelod o staff o Goleg ROC Midden yn yr Iseldiroedd yr wythnos hon.

Mae’n cael ei gynnal gan y maes dysgu technoleg busnes o ddydd Mawrth 17 Ebrill tan ddydd Gwener 20 Ebrill, a’u prif ffocws fydd gweld sut mae’r system addysg yng Nghymru yn wahanol i’r un yn yr Iseldiroedd.

Byddan nhw’n arsylwi ar ddosbarthiadau o lefelau 1-3 mewn busnes, economeg, cyfrifeg, troseddeg a’r gyfraith ar gampws Gorseinon a champws Tycoch. Byddan nhw hefyd yn gweld sut mae’r staff yma yn y Coleg yn ysgogi myfyrwyr i gyflawni eu potensial.

Category

Business, Accountancy and Law

ROC Midden College Erasmus+ visit

Gower College Swansea has welcomed four members of staff from the Dutch College of ROC Midden.

Hosted by the Business and Technology Learning Area from Tuesday 17 until Friday 20 April, their main focus was to see how the Welsh education system varies from the Dutch.

They observed classes from Levels 1-3 in business, economics, accounting, criminology and law, in both Gorseinon and Tycoch Campuses. They also saw how the staff here at the College motivate students to achieve their full potential.

Category

Business, Accountancy and Law

Apprentice star wows at Swansea Bay business lunch

Attendees at Swansea Bay Business Club’s October lunch enjoyed a talk held by entrepreneur and winner of BBC’s ‘The Apprentice’, Joseph Valente.

Joseph delighted the audience at the Marriott Hotel as he shared stories of his time on the hit TV show and working with business magnate, Lord Alan Sugar.

During the event, which was sponsored by GCS Training, guests were encouraged to ask Joseph questions about his career and business - Impra Gas - as they enjoyed a three course meal and networking opportunities with businesses from across Swansea Bay and beyond.

Rheolwr Menter ar restr fer i ennill gwobr fawreddog

Mae Rheolwr Addysg Fenter Coleg Gŵyr Abertawe, Sue Poole, wedi cael ei chynnwys ar restr fer i ennill gwobr fawreddog sy'n cydnabod ei harbenigedd a'i hymagwedd frwdfrydig at yr agenda menter cenedlaethol.

Wedi'i threfnu gan y tîm sydd y tu ôl i Wobrau Entrepreneuriaeth Prydain Fawr a chyhoeddwyr Fresh Business Thinking, Gwobrau Entrepreneuriaeth Cymru yw'r unig seremoni wobrwyo sy'n cydnabod gwaith caled a straeon ysbrydoledig entrepreneuriaid a busnesau Cymru.

Category

Business, Accountancy and Law

Enterprise Manager shortlisted for major award

Gower College Swansea’s Enterprise Education Manager Sue Poole has been shortlisted for a major award which recognises her expertise and enthusiastic approach to the national enterprise agenda.

Organised by the team behind the Great British Entrepreneur Awards and the publishers of Fresh Business Thinking, the Entrepreneur Wales Awards is the only awards ceremony to acknowledge the hard work and inspiring stories of Welsh entrepreneurs and businesses in Wales.

Category

Business, Accountancy and Law

Tudalennau

Subscribe to RSS - business