catering

Five students enter the WorldSkills Talent Programme

Five students from Gower College Swansea have won places in the WorldSkills Long Squad after coming top in their fields in the National Finals in November.

Liam Hughes, Ben Lewis, Rhys Watts and Nathan Evans were four of the five winners in the Industrial Electronics category, while Paulina Skoczek won a place for Restaurant Services.

Category

Catering and Hospitality Electronic Engineering

Cyn-fyfyriwr yn ennill teitl Dysgwr VQ Lefel Ganolradd y Flwyddyn 2019

Mae cyn-fyfyriwr Coleg Gŵyr Abertawe Collette Gorvett wedi cael ei henwi yn Ddysgwr Lefel Ganolradd y Flwyddyn yng Ngowbrau VQ 2019.

Roedd Collette, sydd bellach yn gweithio yn The Ritz yn Llundain, wedi ymuno â Choleg Gŵyr Abertawe yn 2015 i astudio Diploma Lefel 1 mewn Coginio Proffesiynol cyn symud ymlaen i’r Diploma Lefel 3 mewn Coginio Proffesiynol Uwch, Cegin a Bwtri.

Category

Catering and Hospitality

Former student named VQ Intermediate Learner of the Year 2019

Former Gower College Swansea student Collette Gorvett has been named Intermediate Learner of the Year at the VQ Awards 2019.

Collette, who now works at The Ritz in London, joined Gower College Swansea in 2015 to study the Level 1 Diploma in Professional Cookery before progressing through to Level 3 Diploma in Advanced Professional Cookery, Kitchen and Larder.

Category

Catering and Hospitality

Aur a bri i Dîm y DU

Mae Tîm y DU – sy’n cynnwys prentisiaid a myfyrwyr ifanc gorau’r genedl –wedi dychwelyd o Rowndiau Terfynol Euroskills ym Mwdapest yn gyforiog o fedalau a bri.

Yn eu plith mae cyn-fyfyriwr Arlwyo a Lletygarwch o Goleg Gŵyr Abertawe.

Cystadlodd Collette Gorvett, sydd yn awr yn gweithio yn y Ritz yn Llundain, yn erbyn 19 o rai eraill yn y categori Gwasanaethau Tŷ Bwyta a dyfarnwyd Medaliwm Rhagoriaeth iddi hi.

Category

Catering and Hospitality

Gold and glory for Team UK

Team UK – made up of the nation’s top young apprentices and students – has returned from the EuroSkills Finals in Budapest covered in precious medals and glory.

Among them is a former Catering and Hospitality student from Gower College Swansea.

Collette Gorvett, who now works at The Ritz in London, competed against 19 others in the Restaurant Services category and was awarded a Medallion of Excellence.

Category

Catering and Hospitality

Myfyrwyr arlwyo yn paratoi i gynrychioli Cymru

Mae dau fyfyriwr Lletygarwch o Goleg Gŵyr Abertawe yn barod i gynrychioli Cymru yn Rowndiau Terfynol Cenedlaethol WorldSkills UK LIVE.

Bydd Paige Jones, sy’n dilyn cwrs Diploma Lefel 3 mewn Goruchwylio Gwasanaeth Bwyd a Diod, a Paulina Skoczek, sy'n astudio Diploma Lefel 2 mewn Coginio Proffesiynol, yn cymryd rhan yn Rowndiau Terfynol Gwasanaethau Bwyty yn NEC Birmingham ym mis Tachwedd.

Category

Catering and Hospitality

Catering students prepare to represent Wales

Two Hospitality students from Gower College Swansea are set to represent Wales at the WorldSkills UK LIVE National Finals.

Paige Jones, who is on the Level 3 Diploma in Food and Beverage Service Supervision course, and Paulina Skoczek, who is studying Level 2 Diploma in Professional Cookery, will take part in the Restaurant Services Finals at Birmingham’s NEC in November.

Category

Catering and Hospitality

Myfyrwyr arlwyo yn mwynhau arddangosiad sgiliau cegin

Trefnwyd arddangosiad byw ar gyfer myfyrwyr Arlwyo a Lletygarwch yng Ngholeg Gŵyr Abertawe fel rhan o’u rhaglen sefydlu.

Roedd y cyn-fyfyrwyr Ben Adams a David Davies wedi dychwelyd i geginau Tycoch i baratoi terîn cyw iâr a tsioriso, suprême cyw iâr wedi’i ffrio gyda thatws dauphinoise, stwnsh pwmpen cnau menyn a panache o lysiau, wedi’u dilyn gan mousse chartreuse siocled.

Category

Catering and Hospitality

Catering students treated to kitchen skills demo

New Catering and Hospitality students at Gower College Swansea were treated to a live demonstration as part of their induction

Former students Ben Adams and David Davies returned to the Tycoch kitchens to prepare chicken and chorizo terrine, sauté supreme of chicken with dauphinoise potatoes, butternut squash puree and panache of vegetables, followed by chocolate chartreuse mousse.

Category

Catering and Hospitality

Tudalennau

Subscribe to RSS - catering