celf

Gwaith celf arbennig yn dal ysbryd Llwyn y Bryn

Mae’r myfyriwr Celf a Dylunio, Flora Luckman, wedi cael ei chomisiynu gan Goleg Gŵyr Abertawe i greu darn o waith pwrpasol sy’n dal ethos ac awyrgylch Campws Llwyn y Bryn. 
 
Yn ddiweddar, mae Flora wedi cwblhau’r cwrs Gradd Sylfaen mewn Celf a Dylunio yn Llwyn y Bryn ac mae bellach yn symud ymlaen i Brifysgol Caeredin i astudio Darlunio.

Category

Arts, Crafts and Photography

Myfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe yn ennill cystadleuaeth Rob Brydon

Mae pedwar myfyriwr o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cipio gwobrau yng nghategori dan 18 Cystadleuaeth Portread Cymunedol Creadigol 9to90.

Mae’r gystadleuaeth flynyddol, a drefnwyd gan Jane Simpson o GSArtists, yn rhoi cyfle i’r gymuned ddod ynghyd o bob oedran a gallu ac i arddangos eu gwaith yn yr oriel. Ond eleni, cafwyd arddangosfa rithwir a’r thema oedd actor Rob Brydon, gyda Brydon a’i deulu yn beirniadu’r darnau.

Category

Arts, Crafts and Photography
Subscribe to celf