electrical

Prentisiaid yn barod ar gyfer rowndiau cenedlaethol

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn ymbaratoi i groesawu rowndiau terfynol cenedlaethol cystadleuaeth nodedig Prentis y Flwyddyn ar 24 Ionawr.

Ymhlith y cystadleuwyr mae tri myfyriwr Coleg Gŵyr Abertawe sy’n gobeithio sicrhau lle yn Rownd Derfynol y DU yn Cheltenham ym mis Mawrth.

Mae’r myfyriwr plymwaith Oliver Degay yn gobeithio dilyn yn ôl traed disglair Luke Evans yn 2018 a Mariusz Gawarecki yn 2017 i fod y trydydd myfyriwr yn olynol o Goleg Gŵyr Abertawe i gyrraedd rowndiau terfynol Prentis Gwresogi y Flwyddyn HIP UK.

Category

Electrical Plumbing and Construction

Apprentices set for national finals

Gower College Swansea is getting ready to host the national finals of a prestigious Apprentice of the Year competition on 24 January.

Among the competitors are three Gower College Swansea students who are hoping to secure a place in the Grand UK Final in Cheltenham in March.

Plumbing student Oliver Degay is hoping to become the third consecutive Gower College Swansea student to reach the finals of the HIP UK Heating Apprentice of the Year, following in the illustrious footsteps of Luke Evans in 2018 and Mariusz Gawarecki in 2017.

Category

Electrical Plumbing and Construction

Lansio cyfleuster hyfforddi blaenllaw yn y sector

Mae cyfleuster newydd wedi cael ei lansio yng Ngholeg Gŵyr Abertawe a fydd yn cynnig amgylchedd hyfforddi blaenllaw yn y sector i drydanwyr sy'n gweithio mewn amodau peryglus.  

Ariannwyd Canolfan Hyfforddi CompEx Abertawe, canlyniad cydweithrediad rhwng y Coleg a Gwasanaethau Peirianneg C&P, gan y Rhaglen Blaenoriaethau Sgiliau gyda chymorth Llywodraeth Cymru.

Category

Electrical

Prentisiaid o'r Coleg yn cyrraedd y Rowndiau Terfynol

Bydd dau fyfyriwr o Goleg Gŵyr Abertawe yn cynrychioli Cymru ar y llwyfan cenedlaethol yn y cystadlaethau trydanol a phlymwaith sydd ar fin cael eu cynnal.

Cafodd Jay Popham ei enwi'n enillydd rhagbrawf rhanbarthol diweddar Cystadleuaeth Prentis Trydanol y Flwyddyn y DU SPARKS a gafodd ei gynnal ar gampws Llys Jiwbilî'r Coleg.

Category

Electrical Plumbing and Construction

Apprentices represent college at regional heats

Two students have represented Gower College Swansea at prestigious national apprentice competitions.

Mariusz Gawarecki, who is studying towards a Level 2 Diploma in Plumbing and Heating, was put forward for the HIP UK Heating Apprentice of the Year by his lecturer Mike Morris.

“Mariusz is an exceptional student – in fact, he was our overall Engineering Student of the Year in 2015 - and was a fantastic ambassador for the college at this year’s competition, being placed second out of ten,” says Mike.

Category

Plumbing and Construction
Subscribe to RSS - electrical