electronic engineering

Seven Gower College Swansea learners set to compete at the WorldSkills UK National Finals

An impressive 130 Welsh competitors have been announced as finalists for the WorldSkills UK National Finals taking place this November, and seven of these are from Gower College Swansea.

The announcement follows a series of regional competitions that took place across England, Scotland, Wales and Northern Ireland, hosting a string of talented young people. 

The finalists from Gower College Swansea are:

Foundation Skills: Restaurant Services

Category

Arts, Crafts and Photography Catering and Hospitality Electronic Engineering Independent Living

Gower College Swansea student fast-tracked to Lyon!

Gower College Swansea student, Scott Tavner, has been entered straight into the WorldSkills Lyon squad after his outstanding performance in the WorldSkills UK 2021 National Finals.

WorldSkills is a global movement of over 80 countries, which supports young people across the world via competitions-based training, assessment, and benchmarking. The WorldSkills competitions are known by many as the ‘skills Olympics’, with competitors being trained to develop their personal and employability skills, as well as technical.

Category

Electronic Engineering

Gower College Swansea student makes team UK line up for WorldSkills’ European Showdown

Fourteen of the UK’s best young apprentices and professionals have been selected to take on the crème de la crème of their European peers in the first big skills pressure test of the post Brexit era – EuroSkills.

Rhys Watts, Electronic Engineering Apprentice Technician at Gower College Swansea, is the youngest of the team, representing the UK in the Electronics Prototyping category.

Category

Electronic Engineering

Coleg yn dathlu Medaliwn Rhagoriaeth i Tom

Yn ystod digwyddiad cystadleuaeth WorldSkills Kazan 2019 yn ddiweddar, o’r 19 o fedalau a enillwyd gan Team UK roedd dim llai na chwech ohonynt wedi dod o Gymru.

Ymhlith enillwyr y medalau roedd Collette Gorvett, a astudiodd Letygarwch ac Arlwyo yng Ngholeg Gŵyr Abertawe cyn cael ei chyflogi gan The Ritz yn Llundain. Roedd Collette wedi cystadlu yn y categori Gwasanaethau Bwyty, gan greu argraff ar y beirniaid gyda’i doniau gwneud moctêls, mise en place bwyty a bwyta mewn steil, i ennill Medaliwn Rhagoriaeth.

Category

Electronic Engineering

College celebrates Medallion of Excellence for Tom

During the recent WorldSkills Kazan 2019 competition event, no less than six of the 19 medals won by Team UK came from Wales.

Among the medal winners was Collette Gorvett, who studied Hospitality and Catering at Gower College Swansea before being snapped up by The Ritz in London. Collette competed in the Restaurant Services category, where she impressed the judges with her talents in making mocktails, restaurant mise en place and fine dining, and was eventually awarded a coveted Medallion of Excellence.

Category

Electronic Engineering

Rhagbrawf rhanbarthol yn rhoi myfyrwyr ar brawf

Mae myfyrwyr Peirianneg Electronig o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cymryd rhan mewn rhagbrawf rhanbarthol WorldSkills y DU ar Gampws Tycoch.

Roedd y rhagbrawf rhanbarthol, sy’n rhan o fframwaith cystadleuaeth WorldSkills ac a drefnwyd mewn partneriaeth â SEMTA, yn cynnwys tri gweithgaredd ymarferol – adeiladu electronig, prawf a mesur, canfod namau – a phrawf theori.

Bydd y myfyrwyr gorau o’r digwyddiad hwn yn mynd ymlaen i’r cam nesaf yn y gystadleuaeth, a’r nod yn y pen draw fydd cael eu dewis i gynrychioli Cymru a’r DU yn rhyngwladol.

Category

Electronic Engineering

Regional heat puts students to the test

Electronic Engineering students from Gower College Swansea have taken part in a WorldSkills UK regional heat at the Tycoch Campus.

The regional heat, part of the WorldSkills competition framework and organised in partnership with SEMTA, comprised three practical activities - electronic construction, test and measurement, fault finding – and a theory test.

The top students from this event will go forward to the next stage in the competition, with the ultimate goal being selection to represent Wales and the UK on the global stage.

Category

Electronic Engineering

Medalau Aur ac Arian i fyfyrwyr Tycoch

Mae myfyrwyr Peirianneg Electronig o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cipio dwy o’r tair prif wobr yn ddiweddar yn rownd derfynol Cystadleuaeth Sgiliau Cymru (Electroneg Ddiwydiannol).

Enillydd y wobr Aur oedd Rhys Watts, gyda Ben Lewis yn ennill gwobr Arian – mae’r ddau fyfyriwr yn astudio cyrsiau Lefel 3 ar Gampws Tycoch.

Daeth Daniel Holmes o Goleg Cambria yn drydydd.

Category

Electronic Engineering

Gold and Silver medals for Tycoch students

Electronic Engineering students from Gower College Swansea scooped two of the top three prizes at the recent Skills Competition Wales finals (Industrial Electronics).

Taking home the Gold was Rhys Watts, closely followed by Ben Lewis with a Silver - both students are on Level 3 courses at the Tycoch Campus.

Daniel Holmes from Coleg Cambria was placed third.

The Skills Competition Wales finals were held over two days, with the Southern region hosted by Gower College Swansea and the Northern region competitors gathering at Coleg Cambria.

Category

Electronic Engineering

Tudalennau

Subscribe to electronic engineering