HE plus

Coleg yn lansio HE+ ac Academi Seren ar gyfer 2019

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi croesawu dros 400 o ddysgwyr i Gampws Gorseinon ar gyfer lansio rhaglen HE+ ac Academi Seren 2019/20.

Coleg Gŵyr Abertawe, ar wahoddiad, ac ar y cyd â Phrifysgol Caergrawnt, yw’r prif sefydliad o fewn Consortiwm HE+ Abertawe, sy’n gweithio gyda’r saith ysgol wladol chweched dosbarth yn Ninas a Sir Abertawe.

Yn ystod y lansiad eleni, roedd myfyrwyr o’r Coleg a’r ysgolion wedi gwrando ar anerchiad croeso gan Fiona Beresford, Cydlynydd HE+ a Seren Abertawe, a Dr Jonathan Padley, Cymrawd a Thiwtor Derbyn yng Ngholeg Churchill, Caergrawnt.

Category

A Level and GCSE

College launches HE+ and Seren Academy for 2019

Gower College Swansea has welcomed over 400 learners to the Gorseinon campus for the launch of the HE+ programme and Seren Academy for 2019/20.

Gower College Swansea, at the invitation of and in collaboration with, the University of Cambridge, is the ‘hub’ institution in the Swansea HE+ Consortium, working with the seven state sixth-form schools in the City and County of Swansea.

Category

A Level and GCSE
Subscribe to RSS - HE plus