HR

Local leader shortlisted for national leadership awards

Sarah King, HR Director at Gower College Swansea, has been named a finalist in this year’s Leading Wales Awards.

Sarah has been nominated in the Leadership in the Public Sector category for her role as HR Director where she has transformed the human resources function from a policy driven department to one that puts staff wellbeing and engagement at the heart of everything it does.

Coleg Gŵyr Abertawe yn cipio tair gwobr AD

Enillodd Coleg Gŵr Abertawe dair gwobr yng Ngwobrau AD Cymru 2018 mewn seremoni tei du ddisglair yng Ngwesty’r Gyfnewidfa, Caerdydd ar ddydd Gwener 22 Mawrth.

Y seremoni wobrwyo – sy’n cydnabod ac yn dathlu llwyddiannau gweithwyr proffesiynol a chyflogwyr AD ledled Cymru – yw prif ddigwyddiad Rhwydwaith AD Cymru, grŵp arweiniol proffesiynol sy’n rhwydweithio ac yn rhannu barn wedi’i greu a’i redeg gan y cwmni cyfreithiol masnachol a leolir yng Nghaerdydd Darwin Gray and Acorn, arbenigwyr recriwtio arweiniol Cymru. 

Gower College Swansea scoop three HR Awards

Gower College Swansea scooped three awards in the Wales HR Awards 2018 in a glittering black-tie ceremony in Cardiff’s Exchange Hotel on Friday 22 March.

The awards ceremony – which recognises and celebrates the achievements of HR professionals and employers across Wales – is the flagship event of the Wales HR Network, a leading professional thought sharing and networking group created and run by Cardiff-based commercial law firm Darwin Gray and Acorn, Wales’ leading recruitment specialist. 

Coleg Gŵyr Abertawe wedi ennill Gwobr Aur y Safon Iechyd Corfforaethol am les staff!

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi cael ei gydnabod gan Lywodraeth Cymru am safon uchel iechyd a lles ei staff trwy ennill gwobr Aur y Safon Iechyd Corfforaethol.

Wedi’i rhedeg gan Lywodraeth Cymru trwy Cymru Iach Ar Waith, y Safon Iechyd Corfforaethol yw’r nod ansawdd ar gyfer hyrwyddo iechyd yn y gweithle yng Nghymru. Mae’r safon yn cydnabod arferion da ac yn targedu materion afiechyd ataliol allweddol a blaenoriaethau Her Iechyd Cymru.

Gower College Swansea has achieved Gold in Corporate Health Standard for staff wellbeing!

Gower College Swansea has been recognised by Welsh Government for the high standard of health and wellbeing of its staff through successfully achieving the Gold Corporate Health Standard award.

Run by the Welsh Government through Healthy Working Wales, the Corporate Health Standard (CHS) is the quality mark for workplace health promotion in Wales. The standard recognises good practice and targets key preventable ill-health issues and the Health Challenge Wales priorities.

Cydnabyddiaeth i staff yn nigwyddiad Gwobrau Gwasanaethau Hirdymor

Yn ddiweddar, cynhaliodd Coleg Gŵyr Abertawe ddigwyddiad llewyrchus yn Stadiwm y Liberty er mwyn anrhydeddu aelodau o staff sydd â dros 20 mlynedd o wasanaeth.

“Dyma’r ail flwyddyn yn olynol i ni gynnal digwyddiad Gwobrau Gwasanaethau Hirdymor. Mae’n bwysig ein bod yn cydnabod ymrwymiad a theyrngarwch cynifer o aelodau’n staff,” meddai Cyfarwyddwr yr Adnoddau Dynol, Sarah King. “Roedd hefyd yn gyfle perffaith i arddangos côr newydd staff y Coleg am y tro cyntaf , a braf yw dweud eu bod wedi creu cryn argraff drwy berfformio mor arbennig.”

Staff recognised at Long Service Awards

Gower College Swansea recently held a special celebratory event at the Liberty Stadium to honour members of staff with more than 20 years’ service.

“This is the second consecutive year that we have held these Long Service Awards as we feel it is very important to recognise the dedication and loyalty of so many of our members of staff,” says Director of HR Sarah King. “It was also a perfect opportunity to showcase the College’s brand new staff choir who made their debut at the event and who gave a fantastic performance.”

Coleg yn cefnogi ymgyrch y Rhuban Gwyn

Fel gweithred o gefnogaeth tuag at ymgyrch y Rhuban Gwyn, mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi lansio polisi newydd sbon sy’n ymwneud â cham-drin domestig.

Mae Cam-drin Domestig yn drosedd sy’n gallu bod yn gudd ac yn rhywbeth nad yw’n cael ei adrodd i’r Heddlu yn aml, gan ei fod yn digwydd o fewn y cartref. Ar gyfartaledd, mae dau o bobl yn cael eu lladd yng Nghymru a Lloegr* yn wythnosol gan bartneriaid neu cyn partneriaid. Mae’r heddlu Yng Nghymru a Lloegr yn derbyn rhyw 100 o alwadau'r awr ar gyfartaledd am faterion sy’n ymwneud â Cham-drin Domestig.**

College supports White Ribbon campaign

Gower College Swansea has marked White Ribbon Day by launching a brand new domestic abuse policy.

Domestic abuse is a largely hidden crime as it tends to occurs at home and is very often not reported. Yet, on average, two people are killed by their partner or former partner every week in England and Wales* and, again on average, the police in England and Wales receive over 100 calls relating to domestic abuse every hour**

Tudalennau

Subscribe to RSS - HR