mynediad

Myfyriwr Mynediad yn ennill bwrsari arbennig

Mae cyn-fyfyriwr Coleg Gŵyr Abertawe, Aaliyah Wood, wedi cael ei dewis i dderbyn Bwrsari Collab Group Peter Roberts. Llongyfarchiadau mawr iddi.

Mae’r Bwrsari gwerth £2,500, a noddir gan The Skills Network, yn cael ei ddyfarnu bob blwyddyn i ddau fyfyriwr yn y DU sydd wedi astudio mewn coleg Collab Group ac sy’n mynd i’r brifysgol neu’n dechrau eu busnes eu hunain.

Category

Access

Coleg Gŵyr Abertawe yn lansio cwrs Mynediad i Beirianneg newydd i’r rhai sydd am newid gyrfa a dysgwyr gydol oes

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn falch o gyhoeddi lansiad llwyddiannus ei gynnig addysgol diweddaraf sef y cwrs Mynediad i Beirianneg. Bydd dysgwyr yn gallu cofrestru ar y cwrs tan hanner tymor mis Hydref. Mae’n ddewis perffaith i’r rhai sy’n gobeithio dechrau gyrfa newydd neu ddychwelyd i fyd addysg ar ôl hoe eleni. 

Category

Access Electrical Electronic Engineering Engineering Motor Vehicle

Cyrsiau Mynediad i Addysg Uwch: agor llwybrau i addysg a llwyddiant gyrfa

Yng Ngholeg Gŵyr Abertawe, rydym yn falch o ddarparu amrywiaeth cynhwysfawr o gyrsiau Mynediad i Addysg Uwch (AU), gyda’r nod o rymuso unigolion 19 oed a hŷn gyda’r sgiliau a’r cymwysterau sydd eu hangen ar gyfer mynediad llwyddiannus i addysg uwch. P’un ai ydych yn ceisio dychwelyd i addysg ar ôl cael saib neu’n ystyried dechrau llwybr gyrfa newydd, mae ein cyrsiau Mynediad yn darparu’r sylfaen ddelfrydol ar gyfer eich taith addysgol!

Category

Access Business, Accountancy and Law Electrical Electronic Engineering Engineering Health and Childcare Maths, Science and Social Sciences Public Services

Dyfodol disglair i fyfyrwyr Mynediad

Mae dros 220 o fyfyrwyr Mynediad yng Ngholeg Gŵyr Abertawe wedi cael eu Diplomâu yr haf hwn.

Mae 92% o’r rheini wedi sicrhau’r lle prifysgol o’u dewis ar raglenni sy’n cynnwys nyrsio, bydwreigiaeth, y gyfraith a gwaith cymdeithasol.

Mae hyn yn newyddion gwych ar ôl yr hyn sydd wedi bod yn flwyddyn academaidd heriol iawn.

Un o’r myfyrwyr sy’n mynd i’r brifysgol yw Melenie Jane Box, a ddechreuodd yn y Coleg ar gwrs Sgiliau Hanfodol Lefel 2 cyn symud ymlaen i gwrs Mynediad i’r Gyfraith Lefel 3.

Category

Access
Subscribe to mynediad