Mynediad i Addysg Uwch

Coleg Gŵyr Abertawe yn lansio cwrs Mynediad i Beirianneg newydd i’r rhai sydd am newid gyrfa a dysgwyr gydol oes

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn falch o gyhoeddi lansiad llwyddiannus ei gynnig addysgol diweddaraf sef y cwrs Mynediad i Beirianneg. Bydd dysgwyr yn gallu cofrestru ar y cwrs tan hanner tymor mis Hydref. Mae’n ddewis perffaith i’r rhai sy’n gobeithio dechrau gyrfa newydd neu ddychwelyd i fyd addysg ar ôl hoe eleni. 

Category

Access Electrical Electronic Engineering Engineering Motor Vehicle

Cyrsiau Mynediad i Addysg Uwch: agor llwybrau i addysg a llwyddiant gyrfa

Yng Ngholeg Gŵyr Abertawe, rydym yn falch o ddarparu amrywiaeth cynhwysfawr o gyrsiau Mynediad i Addysg Uwch (AU), gyda’r nod o rymuso unigolion 19 oed a hŷn gyda’r sgiliau a’r cymwysterau sydd eu hangen ar gyfer mynediad llwyddiannus i addysg uwch. P’un ai ydych yn ceisio dychwelyd i addysg ar ôl cael saib neu’n ystyried dechrau llwybr gyrfa newydd, mae ein cyrsiau Mynediad yn darparu’r sylfaen ddelfrydol ar gyfer eich taith addysgol!

Category

Access Business, Accountancy and Law Electrical Electronic Engineering Engineering Health and Childcare Maths, Science and Social Sciences Public Services
Subscribe to Mynediad i Addysg Uwch