Oxbridge

Pupils encouraged to ‘aim high’ at College event

Gower College Swansea recently organised a special event for Year 10 pupils from secondary schools across Swansea.

The launch of the Welsh Government’s Seren Foundation programme at the Liberty Stadium enabled almost 400 young people to find out more about the range of higher education options they could explore after they complete their A Levels.

Category

A Level and GCSE

Un deg un o fyfyrwyr yn mynd i Rydgrawnt

Mae 11 o fyfyrwyr o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cael cynnig lle i astudio ym Mhrifysgol Rhydychen neu Brifysgol Caergrawnt yn 2019.

Mae’r holl fyfyrwyr hyn yn dilyn Rhaglen Paratoi ar gyfer Rhydgrawnt ar Gampws Gorseinon, sy’n bwriadu darparu’r paratoad gorau posibl i fyfyrwyr sy’n gobeithio symud ymlaen i Rydychen, Caergrawnt a phrifysgolion Russell Group eraill.

Category

A Level and GCSE

Cyn-fyfyriwr yn dychwelyd i arwain rhaglen Rhydgrawnt y Coleg

Mae wyneb gyfarwydd yn barod i ddychwelyd i Goleg Gŵyr Abertawe.

Mae Fiona Beresford, a astudiodd Safon Uwch Hanes, Saesneg a Mathemateg ar Gampws Gorseinon, wedi cael ei phenodi yn Gydlynydd Rhydgrawnt/HE+ newydd y Coleg.

Ar ôl cwblhau ei chyrsiau Safon Uwch yn 2009, aeth Fiona i Goleg Churchill, Caergrawnt lle enillodd radd Gyntaf mewn Hanes cyn dechrau gyrfa addysgu.

Category

A Level and GCSE

Former student returns to head up College Oxbridge programme

A familiar face is set to return to Gower College Swansea.

Fiona Beresford, who studied A Level History, English and Maths at the Gorseinon campus, has been appointed as the College’s brand new Oxbridge/HE+ Coordinator.

After completing her A Levels in 2009, Fiona attended Churchill College, Cambridge where she achieved a First in History before beginning a teaching career.

Category

A Level and GCSE

Anerchiad prifysgolion blaenllaw yn denu 200 o fyfyrwyr i'r Coleg

Yn ddiweddar, roedd bron 200 o fyfyrwyr Safon Uwch wedi ymgynnull ar gampws Gorseinon Coleg Gŵyr Abertawe i gael cyngor arbenigol ar ymgeisio i’r prifysgolion gorau.

Roedd yr anerchiad, a draddodwyd gan Dr Jonathan Padley, Cymrawd a Thiwtor Derbyn yng Ngholeg Churchill, Caergrawnt, wedi canolbwyntio ar yr hyn y gall Caergrawnt, Rhydychen a phrifysgolion tebyg ei gynnig a sut i ddechrau paratoi cais cryf.

Category

A Level and GCSE

Top universities talk attracts 200 students to college

Almost 200 young people recently gathered at Gower College Swansea’s Gorseinon campus to gain specialist advice on applying to top universities.

The talk, given by Dr Jonathan Padley, Fellow and Admissions Tutor at Churchill College Cambridge, focussed on how to put together a strong application when applying to an Oxbridge or Russell Group institution.

A Level students from the College were joined by pupils from Bishop Gore School, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Morriston Comprehensive School, Olchfa Comprehensive School and Ysgol Gyfun Gŵyr.

Category

A Level and GCSE

Cyfweliadau Rhydgrawnt ar gyfer 30 o fyfyrwyr

Mae 30 o’r 43 o fyfyrwyr sy’n dilyn y Rhaglen Paratoi ar gyfer Rhydgrawnt yng Ngholeg Gŵyr Abertawe ar hyn o bryd wedi llwyddo i gael cyfweliad yn Rhydychen neu Gaergrawnt.

Mae’r rhaglen sefydledig, a addysgir ar gampws Gorseinon, yn darparu’r paratoad gorau posibl, i fyfyrwyr sy’n bwriadu symud ymlaen i Rydychen, Caergrawnt a phrifysgolion Russell Group eraill.

Category

A Level and GCSE

Tudalennau

Subscribe to RSS - Oxbridge