Sport

Medalau arian i fyfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe

Roedd myfyrwyr Coleg Gŵyr wedi perfformio’n eithriadol o dda ym Mhencampwriaethau Cenedlaethol AoC yn ddiweddar yn Nottingham.

Yng nghystadleuaeth Tennis Bwrdd y Dynion, enillodd aelodau’r tîm Jarrett Zhang, Jacob Young a Matthew Jones y gyntaf o dair medal arian.

Roedd Freya Fleming a Niamh Silvey yn aelodau o garfan Colegau Cymru a enillodd y fedal Arian yng nghystadleuaeth Hoci’r Merched.

Category

Sport and Fitness

Silver medals haul for Gower College Swansea students

Gower College Swansea students performed exceptionally well at the recent AoC National Championships in Nottingham.

In the Men’s Table Tennis competition, team members Jarrett Zhang, Jacob Young and Matthew Jones collected the first of three Silver medals.

Freya Fleming and Niamh Silvey were both members of the Welsh Colleges squad that took home the Silver medal for Ladies Hockey.

Category

Sport and Fitness

Tîm athletau’r Coleg yn torri recordiau

Yn ddiweddar, roedd aelodau o dîm athletau Coleg Gŵyr Abertawe wedi cymryd rhan ym mhencampwriaethau Athletau Afan Nedd Tawe ym Mhrifysgol Abertawe, lle roeddent yn cystadlu yn erbyn cymheiriaid o Goleg Castell-nedd Port Talbot a chweched dosbarthiadau yn ardal Abertawe/Castell-nedd.

Roedd yn ddiwrnod llwyddiannus, gyda thîm bechgyn CGA yn ennill y categori ‘bechgyn hŷn’a’r tîm merched dod yn ail yn y categori ‘merched hŷn’.

Category

Sport and Fitness

A record-breaking event for College athletics team

Members of Gower College Swansea’s athletics team took part in the recent Afan Nedd Tawe Athletics championships at Swansea University, where they competed against peers from Neath Port Talbot College and sixth forms in the Swansea/Neath area.

It was a successful day, with the GCS boys’ team winning the ‘senior boys’ category and the girls’ team taking second place in the ‘senior girls’ category.

Category

Sport and Fitness

Tudalennau

Subscribe to RSS - Sport