Trin Gwallt Harddwch a Holisteg

Cystadleuaeth Dathlu Creadigrwydd i fyfyrwyr Trin Gwallt Broadway.

Roedd myfyrwyr VRQ Diploma Lefel 2 mewn Trin Gwallt wrthi yn cystadlu yr wythnos diwethaf yng Nghanolfan Gwallt, Harddwch a Holisteg Broadway.

Cafodd myfyrwyr yr ail flwyddyn awr i gynllunio a chynhyrchu steil wallt fasnachol, gan gyfuno llu o sgiliau technegol a ddysgwyd yn ystod eu cwrs.

Lluniwyd y gystadleuaeth er mwyn i’r myfyrwyr ddangos eu sgiliau a’u creadigrwydd ym maes trin gwallt menywod ac iddynt gael profiad mewn gweithgaredd cystadleuaeth.

Category

Hairdressing, Beauty and Holistics
Subscribe to Trin Gwallt Harddwch a Holisteg