WSUK

Arddangos sgiliau o’r radd flaenaf

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn ymuno â WorldSkills UK i arddangos sgiliau o’r radd flaenaf.

Roedd myfyrwyr yng Ngholeg Gŵyr Abertawe wedi dangos eu sgiliau peirianneg electronig o’r radd flaenaf mewn digwyddiad hyfforddiant rhithwir gyda myfyrwyr o bob rhan o Tsieina. 

Y digwyddiad oedd y cyntaf o’i fath i gael ei gynnal yng Nghymru, ac fe’i trefnwyd gan WorldSkills UK, yr elusen addysg a sgiliau, gan gefnogi ei raglen i gyfnewid arfer gorau mewn datblygu sgiliau gyda gwledydd ledled y byd.

Category

Electronic Engineering

A demonstration of world-class skills

Gower College Swansea joins forces with WorldSkills UK to demonstrate world-class skills.

Students at Gower College Swansea demonstrated their world-class electronic engineering skills when they took part in a virtual training event with students from across China. 

The event was the first of its kind to be held in Wales, and was organised by WorldSkills UK, the education and skills charity, supporting its programme to exchange best practice in skills development with countries around the world.

Category

Electronic Engineering International
Subscribe to WSUK