Cynigir cyrsiau o fewn y rhaglen ran-amser. Maen nhw'n amrywio o Lefel 3 mewn Cefnogi Dysgu ac Addysgu mewn Ysgolion i Radd Sylfaen Lefel 5 mewn Cymorth Dysgu. Bwriad y rhaglen yw darparu cymwysterau i'ch helpu i symud ymlaen yn eich gyrfa - neu ddechrau gyrfa newydd!

 

Hyfforddwr Gyrfa

Archwiliwch yrfaoedd posibl a chynllunio ar gyfer eich dyfodol

Rhagor o wybodaeth

Roeddwn i’n blymer hunangyflogedig am 10 mlynedd cyn i fi benderfynu fy mod i am addysgu. Cwblheais i’r cwrs Tystysgrif Addysg Broffesiynol i Raddedigion ddwy flynedd o hyd ac ar ôl hynny, roeddwn yn ddigon ffodus i gael swydd yn y Coleg fel darlithydd plymwaith. Dw i wedi bod yma ers 3 blynedd a dw i’n dwlu arno. "

Richard Williams, Tystysgrif Addysg Broffesiynol i Raddedigion(PGCE)/Tystysgrif Addysg.