Cynigir cyrsiau o fewn y rhaglen ran-amser. Maen nhw'n amrywio o Lefel 3 mewn Cefnogi Dysgu ac Addysgu mewn Ysgolion i Radd Sylfaen Lefel 5 mewn Cymorth Dysgu. Bwriad y rhaglen yw darparu cymwysterau i'ch helpu i symud ymlaen yn eich gyrfa - neu ddechrau gyrfa newydd!
Roeddwn i bob amser am fod yn athro. Dw i am wella fy sgiliau addysgu a sicrhau bod fy myfyrwyr yn cyrraedd eu targedau. Mae astudio ar gyfer cymhwyster TAR wedi cyflwyno llawer o wahanol dechnegau i’m gwersi. Mae wedi bod yn agoriad llygad ac yn brofiad gwerth chweil rhannu syniadau newydd a gweithio gyda phobl eraill yn y dosbarth."

Eric Jones, Myfyriwr TAR