Dyddiadau'r Tymhorau

Dyddiadau’r tymhorau

Tymor yr hydref 2022
5 Medi - 16 Rhaglen 2022
Hanner Tymor 31 Hydref - 4 Tachwedd 2022

Tymor y gaeaf 2023
9 Ionawr - 31 Mawrth 2023
Hanner Tymor 20 Chwefror - 24 Chwefror 2023

Tymor y gwanwyn 2023
17 Ebrill - 30 Mehefin 2023
Hanner Tymor 29 Mai - 2 Mehefin 2023

 

Nosweithiau agored

Nosweithiau Agored yw'r ffordd orau i gael blas ar fywyd Coleg.

P’un ai a oes gennych ddiddordeb mewn astudio cwrs rhan-amser, amser llawn, addysg uwch, prentisiaeth neu gwrs mynediad, ymunwch â ni yn ein noson agored nesaf i gael gwybod rhagor. Cewch wybod hefyd am y cymorth myfyrwyr sydd ar gael i'ch helpu chi gyda'ch dysgu.
 

Rhagor o wybodaeth!

Diweddarwyd 10/08/22