Dyddiadau'r Tymhorau

Dyddiadau’r tymhorau

Tymor y gwanwyn 2021
12 Ebrill - 25 Mehefin 2021
Hanner Tymor 31 Mai - 4 Mehefin 2021

Tymor yr hydref 2021
2 Medi - 10 Rhaglen 2021
Hanner Tymor 25 Hydref - 29 Hydref 2021

Tymor y gaeaf 2022
4 Ionawr - 8 Ebrill 2022
Hanner Tymor 21 Chwefror - 25 Chwefror 2022

Tymor y gwanwyn 2022
25 Ebrill - 1 Gorffennaf 2022
Hanner Tymor 30 Mai - 3 Mehefin 2022

 

Nosweithiau agored

Nosweithiau Agored yw'r ffordd orau i gael blas ar fywyd Coleg.

P’un ai a oes gennych ddiddordeb mewn astudio cwrs rhan-amser, amser llawn, addysg uwch, prentisiaeth neu gwrs mynediad, ymunwch â ni yn ein noson agored nesaf i gael gwybod rhagor. Cewch wybod hefyd am y cymorth myfyrwyr sydd ar gael i'ch helpu chi gyda'ch dysgu.
 

Rhagor o wybodaeth!

Diweddarwyd 17 Tachwedd 2021