Tocynnau Bws

Ar hyn o bryd mae myfyrwyr amser llawn yn cael cynnig tocyn bws â chymhorthdal.

Yn Nhycoch a Llwyn y Bryn a Llys Jiwbilî gall myfyrwyr brynu Tocyn Bws First Cymru. Gellir defnyddio'r tocyn hwn i fynd i'r coleg ac yn ôl a gellir ei ddefnyddio yn yr hwyr ac ar y penwythnos yn ardal Abertawe a Chastell­nedd ar fysiau First Cymru.

Yng Ngorseinon, darperir cludiant i fyfyrwyr amser llawn ar ddechrau a diwedd y diwrnod coleg. Cyfrifoldeb rhieni/gwarcheidwaid yw sicrhau bod myfyrwyr yn y mannau codi dynodedig ar y rhwydwaith trafnidiaeth erbyn yr amser a gytunwyd.

Gorseinon

O Fewn y Sir (dilys ar gyfer Abertawe o 1 Medi ­ 26 Mehefin = £270)

Codir tâl gweinyddol o £15 ar gyfer y cynllun rhandaliadau

  • Rhandaliad 1  - £150
  • Rhandaliad 2 - £135 siec ôl-ddyddiedig ar gyfer 06/01/20

Y Tu Allan i'r Sir (dilys ar gyfer Castell­nedd Port Talbot a Chaerfyrddin o 1 Medi ­ 26 Mehefin = £350)

Codir tâl gweinyddol o £15 ar gyfer y cynllun rhandaliadau

  • Rhandaliad 1 - £190
  • Rhandaliad 2 - £175 siec ôl-ddyddiedig ar gyfer 06/01/20

Tycoch / Llwyn y Bryn

O Fewn y Sir (dilys ar gyfer Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot o 1 Medi ­ 26 Mehefin = £270)

Codir tâl gweinyddol o £15 ar gyfer y cynllun rhandaliadau

  • Rhandaliad 1  - £150
  • Rhandaliad 2 - £135 siec ôl-ddyddiedig ar gyfer 06/01/20

Y Tu allan i'r Sir (dilys ar gyfer Abertawe, Castell­nedd Port Talbot, Caerdydd a Chaerfyrddin) = £350

Codir tâl gweinyddol o £15 ar gyfer y cynllun rhandaliadau

  • Rhandaliad 1 - £190
  • Rhandaliad 2 - £175 siec ôl-ddyddiedig ar gyfer 06/01/20

Pris y tocyn bws y tu allan i'r sir yw £350 ac mae'n caniatáu i chi deithio ar unrhyw fws First Cymru yn ardal Caerfyrddin i Gaerdydd (ac eithrio bws gwennol Caerdydd).

I’r myfyrwyr sy’n byw ym Mro Gŵyr nad ydynt yn cael eu gwasanaethu mwyach gan lwybrau bws First Cymru, gellir prynu tocyn bws N.A.T. o’r coleg. Rhaid i’r myfyrwyr ddarparu llun pasport o’u hunain – mae’r costau yr un fath ag ar gyfer tocyn bws O Fewn y Sir.

Gallwch brynu tocynnau bws pan fyddwch yn cofrestru neu o'r adran Gwasanaethau Myfyrwyr. Gall myfyrwyr wneud cais i'r Gronfa Ariannol Wrth Gefn i dalu am bris tocyn bws. Mae rhagor o wybodaeth am gludiant hefyd ar gael yn y nosweithiau agored.

Efallai y bydd Cynlluniwr Taith ar-lein First Cymru yn eich helpu i drefnu eich taith i'r coleg.

Myfyrwyr AU

Gall myfyrwyr AU brynu tocyn bws First Cymru (yn unol â myfyrwyr Prifysgol Abertawe) am £450. Mae’r tocyn bws yn ddilys i’w ddefnyddio yn Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Caerdydd (ac eithrio’r bws gwennol) a Chaerfyrddin.

Cynllun rhandaliadau – dim ffi weinyddol

  • Rhandaliad 1 - £225
  • Rhandaliad 2 - £225 (siec ôl-ddyddiedig ar gyfer 06/01/20)

Diweddarwyd Mehefin 2019