Addysgir y cyrsiau hyn ar gampws Tycoch ac maen nhw ar gael o Lefel 1 i Lefel 3. Mae cyflogwyr a darparwyr addysg uwch yn ystyried y cymwysterau yn werthfawr. Mae myfyrwyr sy'n dilyn cwrs Lefel 3 yn cael eu hannog i ennill cymwysterau ychwanegol, gan gynnwys Criw Caban Awyren a Chynrychiolydd Cyrchfannau, a bydd ymweliad astudio preswyl yn fanteisiol iddynt.

Gall myfyrwyr berffeithio eu sgiliau mewn swyddfa deithio ‘rithwir’ yn y coleg. Mae ‘Dere i Deithio’ yn chwarae rôl hanfodol yn natblygiad y myfyrwyr oherwydd mae’n rhoi cyfle iddynt ymarfer eu sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid. Bydd efelychiad o gaban awyren, gyda’i resi o seddi i’r teithwyr a llefydd uwchben i gadw bagiau, hefyd yn darparu amgylchedd gwaith go iawn i’r myfyrwyr.

Dere i Deithio

Gall myfyrwyr berffeithio eu sgiliau mewn swyddfa deithio ‘rithwir’ yn y coleg. Mae 'Dere i Deithio’ yn chwarae rôl hanfodol yn natblygiad y myfyrwyr oherwydd mae’n rhoi cyfle iddynt ymarfer eu sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid ac ehangu eu gwybodaeth drwy chwarae rôl yn fyw.

Travel Agency

Mae myfyrwyr teithio a thwristiaeth yn hedfan i’r entrychion diolch i efelychiad o gaban awyren. Bydd y caban, gyda’i resi o seddi i’r teithwyr a llefydd uwchben i gadw bagiau, yn cael ei ddefnyddio gan y myfyrwyr ar gyfer gweithgareddau efelychu a chwarae rôl. Gall myfyrwyr ryngweithio â’i gilydd o fewn amgylchedd gwaith go iawn.

Newyddion a Digwyddiadau Travel and Tourism