Ffioedd dysgu ac esboniad o ddulliau talu

Mae’r holl ffioedd dysgu ar gyfer un flwyddyn, oni nodir fel arall, ac mae’r ffioedd yn sefydlog ar gyfer y cyfnod astudio (nid yw ffioedd ar gyfer rhai rhaglenni yn cynnwys ffioedd cofrestru arholiadau).

Ffioedd Dysgu

Safon Uwch: £18,000 y flwyddyn
Safon Uwch + Iaith Saesneg: £20,000 y flwyddyn
Safon Uwch + Rhaglenni Paratoi ar gyfer y Brifysgol*: £22,000 y flwyddyn

*Yn amodol ar feini prawf mynediad

BTEC: £16,000 y flwyddyn

Sylfaen: £16,000 y flwyddyn

HNC/HND: £17,000 y flwyddyn

Mae’r ffioedd dysgu uchod yn cynnwys cost:

  • Llety
  • Tocyn Bws Coleg
  • Aelodaeth o Gampfa’r Coleg
  • Rhaglen Gymdeithasol

Saesneg: £200 yr wythnos, a 3 mis yw’r isafswm cyfnod astudio

Dulliau talu

Trosglwyddiad banc: Gwnewch eich taliad i’r cyfrif banc canlynol:

Derbynnydd: Coleg Gŵyr Abertawe
Enw a chyfeiriad y banc: HSBC Gorseinon, 1 Heol Alexandra, Gorseinon, Abertawe, SA4 4NJ
Rhif y cod didoli: 40-22-15
Rhif y cyfrif: 41546317
Rhif IBAN: GB73HBUK40221541546317
Rhif BIC: HBUKGB4158H

Cerdyn credyd neu ddebyd: Gwnewch daliad mewn person yn un o safleoedd canlynol y Coleg.

Ad-daliadau

Rhoddir ad-daliad dim ond os:

  • mae cwrs wedi cael ei ganslo gan y Coleg ac nid oes dewis arall addas ar gael
  • mae fisa myfyriwr wedi cael ei gwrthod o ganlyniad i wall a wnaed gan y Coleg

Ni roddir ad-daliad os:

  • mae’r myfyriwr wedi torri’r gyfraith neu amodau ei fisa ac, o ganlyniad, rhaid iddo/iddi adael y wlad
  • mae’r myfyriwr wedi torri Cod Ymddygiad y Myfyriwr y Coleg ac mae’n rhaid iddo/iddi adael y cwrs
  • mae’r myfyriwr yn dymuno gadael y cwrs o’i (g)wirfodd
  • mae’r Coleg wedi rhoi Cadarnhad Derbyn i Astudio (CAS) ac mae’r cais fisa dilynol yn aflwyddiannus am unrhyw reswm ar wahân i wall a wnaed gan y Coleg.

I gael manylion pellach, cyfeiriwch at Bolisi Ad-daliadau Coleg Gŵyr Abertawe.

Diweddarwyd Chwefror 2020